Vad är TFT, EFT, EMENTE, TAPPING?

TFT Tankefältterapi är en revolutionerande behandlingsmetod som är helt smärt- och drogfri. EFT är en efterföljare till TFT, men närmast identisk. EMENTE är samlingsnamnet för tekniker som just TFT, EFT, NLP, mental healing/akupressur etc. TAPPING är den engelska översättningen för ”knacka”.

Graden av lyckade behandlingar är MYCKET HÖG  (mer än 90%).

Observera att du INTE måste berätta ”hela din historia” när du kommer på en konsultation. Det är inte ”det som hänt” som vi behandlar utan det du KÄNNER (som kan sägas är som ”brus och störningar” i energisystemet).

 

Så går behandlingen till:

Du tänker på ditt problem och på hur starkt obehag det skapar hos dig – därefter kan behandlingen starta.

Man pressar lätt med fingertopparna på ändpunkterna på vissa energibanor. Inom loppet av några minuter upplever de flesta en betydlig lindring av obehagskänslorna. Antal behandlingar är individuellt. Vissa personer behöver fler behandlingar och då rekommenderar vi att man lär sig att behandla sig själv hemma (dels genom några extra konsultationer och dels via våra gruppsjälvhjälpskurser). TFT/EFT/EMENTE brukar fungerar på de flesta typerna av både fysiska och psykiska problem. Metoden är snabb, smärtfri och utan biverkningar.

 

Vad kan man behandla?

Stress, depression och utbrändhet
Alla former av ångest och fobier
Stress, oro, ensamhet och sorg
Ilska, skuld och svartsjuka
Olika typer av fysiska smärtor och spänningar
Koncentrationsproblem, t.ex oro inför tentamenskrivningar
Prestationsångest och scenskräck
Beroenden av t.ex godis, tobak, alkohol, mat, shopping
Fobier – spindlar, flyga, tandvård, höga höjder, mörker

Vi fokuserar helt enkelt på det som känslomässigt ”stör/hindrar” oss. När det är blottlagt kan man med hjälp av TFT/EFT/EMENTE korrigera sitt känslomässiga förhållningssätt till problemet, genom s.k psykologisk akupressur med inslag av NLP, KBT och fler fantastiska energitekniker.

Tankefältterapi /Tapping har visat sig vara både snabbare, effektivare och ge mer bestående resultat än många andra metoder.

 

MER OM VAD TFT TANKEFÄLTTERAPI ÄR

TFT-metoden kombinerar österlandets kunskap om kroppens energibanor samt traditionella tankegångar inom KBT och Psykologi.

Vid TFT använder man samma energibanor som ligger till grund för akupunktur och zonterapi.

Många har provat traditionella terapiformer, men ofta har den önskade effekten uteblivit. De kan komma fram till en djup förståelse av problem och orsaker, men utan att de irrationella känslorna och oönskade spänningarna försvinner. Då är TFT ett verktyg som allt oftare används.

Med TFT behåller man den självklara rätten till att känna rädsla, ångest och till exempel smärtor. Vi försöker i TFT att i största möjliga grad att ändra intensiteten i obehagliga känslor, så att dom blir mer realistiska i förhållande till det man tänker på eller upplever. När starka känslor avtar kan befriande känslor få mer plats – som sinnesro, smärtfrihet och glädje.

 

Man kan likna kroppen vid en Radio, TV eller Dator

På en radio eller TV vrider man på ”frekvensknappen” för att det ska HÖRAS eller SE bra ut – utan brus och störningar.

De som är bekanta med datorer vet att de med tiden blir fulla av skräp och gamla filer som gör att de blir långsamma och ineffektiva. För att datorn ska fungera bättre måste den rensas ut.

Vad gäller kroppen är unika TFT-metoden frekvensknappen och ”skräprensaren”. Bruset/störningen letas upp och korrigeras via frågor plu att man stimulerar specifika akupunkturpunkter med lätta fingerknackningar och jag kan KÄNNA att jag mår bättre.

 

FUNDERAR DU PÅ ATT PROVA TANKEFÄLTTERAPI?

Tänk, om det fanns en Delete-knapp för smärta/illamående!

Har du ont någonstans just nu, eller mår illa? Får jag lov att bjuda dig på en liten förenklad prova-på-behandling?

Om du vet, att smärtan inte beror på något allvarligt, så leta upp en speciell punkt på din hand. Vänster eller höger, spelar ingen roll. Nu tar jag vänster som ett exempel. Låt handen förslagsvis vila på knät eller på din stols armstöd med utsidan upp. Det är på den sidan, som punkten ligger. Sök upp fördjupningen mellan lillfingrets och ringfingrets leder. Följ den här fördjupningen mot handleden. Stanna när du har kommit två centimeter från fingerknogarna. Där ligger din speciella akupressurpunkt (gula pricken på bilden).

Använd två fingrar på din andra hand och knacka med deras fingerspetsar på den här speciella punkten. Ungefär två till fyra nedslag i sekunden. Fokusera dig samtidigt på den känsla, som du vill bli fri från. I det här fallet smärtan/illamåendet. Knacka bara så hårt att det inte gör ont.

Medan du knackar, notera hur stark du upplever smärtan/illamåendet på en skala från noll till tio. Upprätthåll fokus på smärtan/illamåendet genom att föreställa dig vilken form smärtan har och vilken färg du förknippar smärtan/illamåendet med. Fortsätt knacka och fokusera dig på smärtan/illamåendet i en till två minuter. Ibland kan det behövas växla mellan flera punkter, men ofta räcker det bara med den här.Om smärtan/illamåendet avtar, så kan du hoppa till nästa stycke. I annat fall behöver du knacka på en balanseringspunkt. Den ligger på kanten av handflatan, ungefär mitt emellan lillfingrets led och handleden, se pilen på bilden. Knacka på den här punkten några sekunder. Det kan lösa upp eventuell blockering. Återgå sedan till den ursprungliga punkten och knacka där, så börjar det hända saker.Känn efter, hur stark du upplever smärtan/illamåendet nu. Om du har lite smärta kvar, så fortsätt att fokusera dig på den och knacka tills den tonar ut.Om smärtan/illamåendet med tiden skulle komma tillbaka, kan behandlingen upprepas.

          

NÄR TANKEFÄLTTERAPI KAN HJÄLPA

Man kan också använda TFT-metoden för att lära sig attrahera till sig mål, arbete eller drömpartner, finna sin inre kraft och leva i balans och lycka, nå harmoni, öka motivationen, grunda för en god hälsa, öka energi och ork, slippa känna stress oro eller utbrändhet, känna sig bekräftad och respektfullt behandlad, släppa allt gammalt och undertryckt, bryta negativa tankemönster, minska i vikt, sluta röka, förbättra sina relationer, bli av med fobier, uppnå sin fulla potential och vara sig själv fullt ut!

 

TFT-metoden kan hjälpa vid bland annat

–  Obalans
–  Stress
–  Otillräcklighet
–  Oduglighet
–  Ensamhet
–  Håglöshet
–  Kraftlöshet
–  Maktlöshet
–  Ilska
–  Sorg
–  Rädsla
–  Ångest
–  Beroenden (spel, godis, tobak, alkohol)
–  Fobier (flyga, spindlar, höjder, sprutor, tandläkare)
–  Fysiska smärtor, värk och spänningar
–  Ätstörningar
–  Svartsjuka
–  Låg motivation
–  Depression
–  Trauman
–  Destruktivt beteende
–  Koncentrationsproblem
–  Läs- och skrivsvårigheter
–  Prestationshöjning och coachning (privat, på jobbet, idrott)

 

Vi erbjuder 

–  självhjälpskurser i energipsykologin EMENTE energitekniker för dig som vill lära dig att hjälpa dig själv

–  terapeututbildningar i energipsykologin EMENTE energitekniker för dig som vill lära dig hjälpa dig själv och     andra