Men, vad är det som händer ”egentligen”?

Vi berättar om energier och om hur en behandling kan gå till, men vad är det som händer EGENTLIGEN?

Hur kan det vara MÖJLIGT att det går att ändra en ledsen känsla – så att den minskar eller försvinner?

Hur kan det vara MÖJLIGT att läka ett trauma på kort tid?

Det verkar vara för bra för att vara sant?

 

Men, det ÄR MÖJLIGT.

ALLT i livet (kroppen, sinnet, luften, jorden, känslor) är ENERGI (vibrationer/frekvenser)..

Även vetenskapen har provat detta genom kvantum fysik och forskningen visar att vi styr våra liv genom våra tankar. Obalanser i kroppen uppstår av vissa tanke- och känslomönster – eller tvärtom – vissa tanke- och känslomönster uppstår av obalanser i kroppen.

Vi får indikationer/signaler på obalanserna – oftast i form av ”oönskade känslor”, och om vi har dessa för länge kan de manifestera sig i kroppen som sjukdomar.

Det VIBRERAR av energi i kroppen, och när vi mår bra tänker vi positivt och känner positiva känslor. När obalanserna manifesterar sig i kroppen känns det mindre bra – obehag, negativitet, smärtor.

Vad vi kan åstadkomma i EFT/TFT är att tona in på obalansernas frekvenser (var känns det, hur känns det, vilken färg/lukt/temperatur/yta/struktur/hastighet/styrka/tyngd osv) – samtidigt som vi stimulerar kroppens ”självreparationssystem” genom att trycka på utvalda akupunkturpunkter (energi-punkter). Oftast inom bara några minuter kan klienten känna att den oönskade känslan minskar i intensitet eller tom försvinner helt. Förbättringen kan vara tillfällig eller konstant – det beror på orsaken – och om man lyckas skala av tillräckligt för att synliggöra VARFÖR det skapas vibrationer som missgynnar oss.

Vissa områden i våra kroppar BLOCKERAS när vi inte mår bra/känner oönskade känslor. Då strömmar inte energierna som de ska. Genom EFT/TFT ändras vibrationerna och blockeringar löses upp. Både tankar och känslor fungerar lättare. Vi mår bättre. Vi blir gladare och friskare.

 

EFT och TFT-Tankefältterapi är två snarlika varianter av ENERGIPSYKOLOGI och s.k ”mental akupressur”.