Ansvarsfriskrivning

Copyright ©
För allt innehåll oavsett form på knackadigfri.se´s och webbutiken.eu´s (nedan kallat vi/oss/vår/vårt) webbsida, webbshop och blogg gäller copyright, d.v.s. upphovsrätt.
Detta innebär att allt innehåll, exempelvis texter, bilder, artiklar, varumärken, grafik och illustrationer är rättsligt skyddade enligt lagen om copyright.
Det material som publiceras via oss, är vår egendom. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan vårt skriftliga medgivande.
Att bryta mot upphovsrätten kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år. Har brottet dessutom begåtts med avsikt eller med grov oaktsamhet så ska bötesbeloppet inte bara omfatta vederlaget för utnyttjandet, utan även omfatta ersättning för lidande eller annan skada.

Användargenererat  material
Vi förbehåller oss rätten att utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material från dess besökare som till exempel textkommentarer, recensioner, frågor och liknande.

Personuppgifter
Vi lämnar inte ut, använder eller säljer vidare adresser. Genom att registrera dig på vår webbsida så ger du ditt medgivande till att vi lagrar dina uppgifter. Du kan avregistrera dig när du vill.

Ansvarsfriskrivning 
Vi kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du besöker eller använder informationen på vår webbsida. Vi lämnar inga garantier gällande funktion eller tillgänglighet och kan inte göras ansvariga för innehållet på de webbsidor vi länkar till från vår webbsida eller garantera att publicerade länkar fungerar.

Vi fråntar oss ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Informationen som finns tillgänglig på vår webbsida, eller behandling vid fysiska möten eller via telefon, är inte avsedda att ersätta professionell vård, utan endast avsedd att ge ökad kunskap, självinsikt och att släppa gamla känslor och energier som hämmar bl a arbets- och känsloliv – enligt vårt sätt att tänka. Vid sjukdom eller medicinska problem rekommenderar vi att man tar kontakt med terapeut eller läkare.

Klienten tar del av information och eventuell behandling helt på egen risk.

Vi följer de lagar och förordningar som gäller enligt svensk lagstiftning. Användare och beställare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de lagar och förordningar som råder där efterföljs.

E-mail: rml@knackadigfri.se