START

Kan man ”knacka sig fri”? Vad är det? Hur fungerar det?

Tapping handlar om lätta knackningar med fingertopparna på utvalda akupunkturpunkter.

Är detta hokus-pokus? Nej, verkligen inte! Knackningarna ser ut att kunna aktivera kroppens självreparationssystem som skickar lugnande signaler till Amygdala, det ställe i vår hjärna som tar emot varningssignaler och frisätter Cortisol, Adrenalin och andra stresshormoner = tapping/knackningar kan ge avsevärd ökad sinnesro.

Knackningarna verkar också kunna neutralisera våra låsta PERSPEKTIV – dvs hur vi TÄNKER och FÖRHÅLLER oss till vad vi upplever är problem, som oro, rädslor och stress etc.

Låter det för bra för att vara sant? Det är OK att vara tveksam, men tänk om tapping kunde hjälpa dig också? Se nedan – INGEN av alla mina klienter sedan år 2005 har åberopat pengar-tillbaka-garantin ifall tappingen inte skulle fungera.

HÄR kan du ta del av vad en del av mina klienter tyckte.

Kan hjälpa att minska följande:

Oro, Ångest, Fobier, Skuld, Sorg, Frustration, Ilska, Maktlöshet, Värdelöshet, Rädslor, Nervositet, Prestationsångest, Smärtor, Stress, Panikattacker, alla slags negativa känslor, Olust, Missmod, Misstänksamhet, Svartsjuka, Avundsjuka, Obeslutsamhet etc.

Kan hjälpa att höja följande:

Glädje, Förnöjsamhet, Lugn, Ro, Tacksamhet, Prestationer, Livskvalitet, Lycka, Kärleksfullhet, Omtänksamhet, Beslutsamhet etc.

Kan användas med fördel inom såväl privat-, idrotts- och arbetslivet.

På alla bokningar ges 100% garanti* – så säker är jag på att det fungerar. 

100% garanti

*100% garanti = om det inte sker någon mätbar förbättring då betalar du inget för konsultationen.

<meta name=”verification” content=”b7ae93f6606c25511ffa4b363f8f1ad5″ />

EFT, TFT, Tankefältterapi