Kategoriarkiv: Kvantum

Medvetenhet är din hälsofrihet

Medvetenhet ÄR din hälsofrihet

Medvetenhet Hälsofrihet

 

“All materia har sitt ursprung och existerar endast genom en kraft, bakom denna kraft existerar ett medvetande och ett intelligent sinne, detta sinne är en matris av all materia” -Max Planck fader av kvantfysiken 1944

 

Medvetenhet!

 

Medvetenhet finns i luften och överallt runtomkring oss. Vi är medvetande och vi består av medvetande, en energi som går att känna men inte tänka.

Forskare har byggt maskiner för att mäta medvetenhet. De har tagit kort på rummet och luften för att sedan omvandla bilden i en dator så man se den som en bild. Det ser ut som en hjärna med massa trådar, som ett kontaktnät som binder samman allting.

Global Consciousness Project – Princeton University har byggt maskiner som har kopplats upp till en dator. Dessa mätinstrument har de placerat ut på olika ställen jorden runt för att kunna mäta vår medvetenhet. Mätningen gick i taket vid ett tillfälle och det var vid world trade center den 11 september 2000 när tornen föll. Det gick en våg av rädsla genom hela vårt kollektiva medvetande.

När vi har en känsla i hjärtat skapar vi en elektromagnetisk våg i vår kropp som växer utanför vår kropp och runt omkring oss, inte bara någon meter utan antagligen flera kilometer. Vårt hjärta är den starkaste generatorn av elektromagnetisk energi i kroppen. Hjärtat alstrar 5000 gånger starkare energi än hjärnan. Vetenskapen säger att cellerna i kroppen bestämmer vår hälsa. Kroppen svarar an på kemin som avsöndras från hjärnan. Känslor triggar kemin. Hjärtat sänder signaler till hjärnan baserade på känslorna.

  • Din övertygelse eller hur du uppfattar din värld förändrar din biologi som förändrar dina celler.
  • Hjärtat har inget ego. Hjärtat dömer inte. Tankarna färgar hjärtat.
  • Experiment som utförts visar att mänskliga känslor förändrar formen på DNA.
  • DNA-ämnet vi består av har en direkt påverkan på kvantämnet som vår värld består av.
  • Kvantum betyder en diskret mängd elektromagnetisk energi.

HeartMath institutet som finns i Kalifornien har dokumenterat tankar och känslor som utlöser ett hormon. De har sett hur känslor som bland annat kärlek och tacksamhet endast behöver 3 minuter för att cellerna skall börja hela sig. Vi skapar varje sekund genom att känna och vårt medvetande påverkas. Ord hjälper inte om hjärtat är fullt av rädsla, brist på tillit och tvekan att kunna förändra.

Vi är energi, medvetenhet, en intelligens, när vi inte tänker. Vår kraft sitter i vårt kännande. Med vår känslovärld har vi kontakt med vår intuition och informationen som finns i medvetandet. Genom att bli medveten vad vi känner varje sekund eller så ofta som möjligt kan vi förändra oss.

Tankarna påverkar våra känslor. Genom att släppa oförätter och att bli mer tillåtande mot andra människors brister kommer att hjälpa dig att komma i kontakt med ditt medvetande. Argumenterande och konflikter håller dej borta från ditt medvetande. I slutändan är det din brist om du retar dej på nån annan. Det är du som förlorar för det är du som tänker och irriterar dig. Det är din kropp som tar smällen när du tycker illa om nåt. Fokusera på det som är bra och det som du gillar. Fäst ingen uppmärksamhet på det som inte går bra låt det rinna av dig och gå vidare. Fäst ingen känsla vid det som inte fungerar utan låt det vara som det är. Iaktta ditt känsloliv utan att tycka och döma dina känslor. Acceptans…

Varje gång vi tänker en tanke stänger vi av kontakten till vårt medvetande. Dagens samhälle är logikbaserad och vi lever i tankens värld. När tanken kryper på avbryts kontakten med kroppen och därmed medvetenhet/information. Man kan säga att vi missbrukar tankar. Tankar skall vi bara använda för att skapa och genom att visualisera och planera. Inte att tycka illa om andra människor eller sig själv. Man kan se det som att vi är rent ljus och tankarna vi bär på är skuggor som blockerar ljuset. Ljuset har kontakt med resten av skapelsen, universum och allt som är. Som en stråle ut i kosmos. I ljuset finns all information du behöver, alla svar. De flesta idag lever i tankens värld, logikens värld och blockerar detta ljus. Dock har de flesta kvar en strimma ljus i form av någon slags intuition. En del har mindre en del har mer.

Våra övertygelser, vår tro, tankar och känslor, påverkar inte bara oss utan även allt runtomkring oss. Våra närmaste vänner samt främlingar och djur. Vi tror att det jag tänker på är det ingen som vet, men allt har en frekvens/vibration och det du tänker och känner bidrar till det kollektiva medvetandet. Ingen går fri. Att ta ansvar är att bli en medveten varelse. Att iaktta vilka tankar och reaktioner du känner samt ta hand om dem och inte kanalisera ut dem, är att vara medveten. Talesättet från Kina som säger att om du dödar en fjäril blir det jordbävning, är kanske inte helt ute och cyklar. Alla tankar och känslor påverkar din omgivning och sammantaget bidrar du med dessa till det kollektiva medvetandet.

Medvetandet har en frekvens, ljud har en frekvens, känslor har en frekvens även tankar har en frekvens. Allt vibrerar. Jordens frekvens är uppmätt till 7,83 Hz. Människor uppfattar hörbara ljud mellan 20 och 20 000 Hz. Vatten är medvetande och formas av olika frekvenser. Beroende på vilken ljudfrekvens du sätter på vattnet formas till exempel vattendroppen till vackra geometriska figurer som man även hittar i naturen i bland annat blommor.

 

Vi kan höja vårt medvetande genom meditation, rensa tankar och känna kroppen innifrån. Medveten djupandning är en annan teknik. Med djupandningen tar du aktivt in medvetandet i kroppen. Det är inte bara syre du andas in utan även livsenergi. Det räcker med 15 min varje dag och när du har övat tillräckligt lång tid kommer du att känna en djup glädje inom dig. Detta är din sanna natur och du är ett med kosmos. Att känna allt man gör, tar i och på. Qi gong, yoga, mindfulness, det finns en uppsjö av olika tekniker för att rensa våra tankar. Lyssna på musik som fyller ditt hjärta med kärlek. Det krävs ihållighet för att stilla vårt sinne.

Ha medvetandet kvar nånstans i kroppen under dagen och låt inte tankarna absorbera allt medvetande. Ju mer förankrad i kroppen du är desto svårare är det att förlora sig i sina tankar och ego. Fokusera på ditt medvetande, att bara vara och skölj igenom kroppen med medvetandet. Stanna sedan ditt medvetande och uppmärksamma varje kroppsdel i cirka 15 sekunder. Detta kan göras varje morgon och kväll och det boostar även ditt immunförsvar. Ju mer du riktar ditt medvetande in i kroppen i desto högre frekvens kommer du att vibrera.

Det tar inga generationer för att höja vårt medvetande utan det sker genast när tillräckligt många människor har nått en tillräckligt hög medvetandenivå. När medvetandet höjs, höjs det för alla. Vi vet via vår intuition vilka naturliga lagar som gäller, man tar ansvar, och där finns ingen hierarki . Alla är lika värda. För att höja medvetandet är meditation det bästa. Du tänker inte utan känner. Fråga dej själv ofta hur du känner dej och hur det känns i kroppen.

Gregg Braden berättar om olika experiment som gjorts. En del tester som har gjorts är att de har samlat en grupp människor för att meditera och fokusera på hjärtats energi och rikta det mot kriget i Israel/Palestina. Det blev paus i kriget och kriminaliteten slutade. De trodde först inte på det som hände så de organiserade gruppen igen men samma sak hände igen. De förstod inte varför kriget började igen när gruppen upplöstes. Senare förstod man, man måste vara i hjärtats energi hela tiden även när man går hem för att det skall bli varaktigt. Det räcker med kvadratroten ur ett antal människor i ett  land för att förändra medvetandet hos massan. De har gjort tester på sådant på bland annat apor, “Den hundrade apan syndromet”. När tillräckligt många vet, vet alla.

 

Vi är ett medvetande och detta medvetande är av samma ämne som universum består av. Matrisen eller kontaktnätet som binder samman allting är medvetandet, samma medvetande som vi är. Så i själva verket är det vi som skapar vår värld och det som är nu eftersom det är vi som är medvetandet.

Det har gjorts experiment i Geneve, Schweiz gällande vad vår värld består av – vår värld består av ljuspartiklar som kallas fotoner. Testet utfördes genom att klyva en foton till två identiska kopior med samma egenskaper. De placerades på varsitt håll geografiskt. Om en foton manipulerades genomgick den andra automatiskt samma förvandling. Fotoner är för alltid sammanlänkade och det spelar ingen roll om de blir separerade. Vi människor består av fotoner. Vi är alla Ett.

I ett annat experiment tog de dna från en person som lades i en behållare och placerades flera mil bort, Sedan utsattes personen för olika känslotillstånd. När personen blev rädd, skrattade eller upplevde en känsla, reagerade även dna:t i behållaren flera mil bort. Många av dessa experiment gjordes redan på 1990-talet och tidigare.

Vi styrs till 95 procent av vårt omedvetna jag och till 5 procent av vårt medvetna jag. Genom att bli mer medvetna om hur vi styrs av vårt omedvetna gör att vi kan styra våra liv i en mer medveten riktning. Vi påverkas omedvetet av allt runtomkring oss, av människor, ljud, färg som är ljus i olika frekvenser, musik och symboler. Ord betyder något och kommer ifrån någonstans. Engelska ordet för medvetande är conscience vilket kan översättas från latin, con = together, sciere= to know. Ordet goverment till exempel betyder på latin ”to Control the mind”. Från latin gover= gubernare= to control, mens=mind. Nashon betyder orm och används som ordet nation. Symbolism finns runtomkring oss på tv, i reklam på stan och företagsloggor. Symbolismen är ett språk som talar till vårt omedvetna. Varje gång vi ser reklam drillas budskapet in i det omedvetna, det dolda budskapet formar oss hur vi skall leva, tänka, bete oss.

Vetenskapen kan bevisa hur vår andlighet fungerar genom kvantfysiken. En gång i tiden samarbetade vetenskapen och andligheten men splittrades. Nu har de börjat flörta med varandra igen genom kvantfysiken men det är ännu så nytt att det inte finns något namn för det!

Många äldre kulturer hade kunskap om hur energier fungerade. Skrifter med denna information från säkert ett 30-tal olika gamla kulturer har återfunnits i nutid. Vi pratar alltså om sumererna, egyptierna, maya, inka, hopi, navajo… osv. Forskarna har hittat massor av information för att kunna förändra världen även inom teknologin. Antiken var mycket avancerade astrologiskt och använde energin på ett sätt vi ännu inte förstår idag…

Ett tankvärt citat från Graham Hancock, journalist och författare som ifrågasätter mycket i vårt samhälle är att ”vi är en art som har tappat våra rötter och är vilse. Vi bor i ett samhälle som investerar mycket pengar och energi för att hålla oss vilsna. Ett samhälle som skapar omedvetenhet och håller oss sovande så att vi blir passiva köpare och producenter som inte ställer några frågor”. Över 400 studier har gjorts sen 1990-talet, och som visar att konkurrens är destruktivt.

Tillsammans kan vi skapa ett samhälle byggt på samarbete och kärlek. Där alla kan bidra och känna sig värdiga och delaktiga. Det finns inga gränser om vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Michael Tellinger är en sydafrikan som har börjat. Hans mål är ett samhälle som går från att vara ett penningbaserat samhälle till ett samhälle som drivs av människor, deras talanger och sin passion för livet. Alla bidrar med sin naturliga talang eller förvärvade kunskap till största nytta för alla i samhället. Projektet heterUBUNTU Liberation Movement.

För att få fred måste det ske kollektivt. Vi är alla länkade till det elektromagnetiska fältet på jorden. För att förändring skall ske börjar det med dig. Du är viktig! Du är med varken du vill eller inte! Vi är alla Ett! Du räknas!

Och kom ihåg varje gång du känner kärlek i hjärtat så helar du dej själv och påverkar din omgivning <3

 

 

Text: Terese Ann Garren / Bild: Freedigitalphotos.net/renjith krishnan

 

Jag har länkat till ett axplock av kvalitativ information nedan. För mer ingående hur experimenten utfördes plus fler experiment finns att läsa i Gregg Bradens Bok “Den gudomliga matrisen”. Han tar även upp en del i youtube filmen the divine matrix, se länk nedan, även i filmen The Holographic Universe finns utförliga experiment. Det finns en uppsjö av litteratur och filmer som man kan fördjupa sig i:

How to Access Superconsciousness English HD Version

Bruce Lipton – ‘The Power Of Consciousness

Gregg Braden i en kort intervju

Gregg Braden, The divine matrix

Graham Hancock

Dr Masaru Emoto’s Water Experiments

The Law of Attraction Explained by Quantum Physics

 

Published on June 24, 2014, by  in Alla ArtiklarPolitik & Samhälle.

Källa: http://www.thenhf.se/medvetenhet-ar-din-halsofrihet/