Kategoriarkiv: Rädsla

Rädd för livets växlingar och förändringar?

Var uppmärksam på förändring och använd den klokt. Du kan använda livets ständiga växlingar till din fördel. De flesta är rädda för förändring, och andra låter förändringen gå dem förbi.

Om du vill använda förändringen kreativt fungerar ingen av dessa strategier, för ingenting fungerar som livsstrategi om det inte är dynamiskt och expansivt. Förändringen i sig själv är helt neutral, eftersom det för varje konstruktiv förändring också uppstår en destruktiv. Men det är förändringens princip som är nyckeln. Den säger att utveckling och expansion blir resultatet om vi följer flödet, medan resultaten blir stagnation om vi försöker frysa händelser, minnen, njutning och inspiration. Vi vill gärna hålla kvar de mest inspirerande eller njutbara stunderna i livet, men vi måste motstå den frestelsen eftersom våra upplevelser förlorar det som gör dem värdefulla i samma stund som vi försöker hålla dem kvar.

Använd förändringens princip för att göra livet förnybart och levande. När vi intar hållningen att livets flöde alltid  förnyar sig självt hjälper det oss att undvika stagnation och oro för framtiden. Det som får folk att oroa sig för framtiden är den frätande rädslan att det bästa redan har skett, eller att en enda missad möjlighet ska visa sig vara avgörande. Att låta “sitt livs stora kärlek” glida undan är ett återkommande tema för kärleksberättelser, och det går att tillämpa samma tema på yrkesmöjligheter, övergivna projekt och ambitioner som luften gått ur. Men sanningen är att detta innebär att vi klamrar oss fast vid en viss tanke om hur det borde ha varit. Varje kreativ persons framgång bygger på tilliten till att inspirationen kommer tillbaka. Ju mer man skapar, desto mer finns det att skapa…

ur boken Skapa dig själv på nytt av Deepak Chopra