HYPNOS

Hypnos är nog för många kopplat till det man sett på tv, hypnosshower och film. Runt 1960 talet och framåt var det inte helt ovanligt att man kunde se en hypnotisör i dessa mediaformar. Hypnotisören var till 99% manlig och tittar man på bilder,affischer från den tidsepok så ger det en bild där hypnosens mystik uttrycks genom att hypnotisören sågs hypnotisera mest kvinnor från ett fågelperspektiv. Det kan till synas ge en dramatisk bild av vad hypnos är även om hypnos är ett kraftfullt verktyg. Fixering mot något föremål, exempelvis en pendel som nog de flesta känner till. 

Hypnos är ett kraftfullt och naturligt tillstånd, samtidigt också ett ganska laddat ord fylld med mystik

Direkt översatt från grekiskan betyder ordet hypnos sömn och kommer egentligen från den grekiska sömnguden Hipnos. Faktum är att det har väldigt lite med sömn att göra och är tvärtom ett tillstånd där alla våra sinnen blir mer fokuserade. Det många inte vet, är att vi varje dag går in i och ur detta tillstånd, just därför är det ett naturligt tillstånd. Många tror att det är avslappning. Faktum är, att avslappning endast är en härlig bieffekt av själva tillståndet och en transportsträcka mot mental avslappning. I stort sett kan alla bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd, man måste förbi det för att nå djupsömnen.

När du har etablerat och öppnat upp mottagligheten befinner du dig i ett mentalt avslappnat tillstånd. Termen att passera den kritiska faktorn är det inte så många som känner till. Men för att åstadkomma en värdefull förändring måste man ta sig förbi denna faktor och skapa en hållbar undermedveten förändring. När du lärt dig att etablera en selektiv fokusering, samt att passera den kritiska faktorn, inser du vilket fantastiskt verktyg detta tillstånd verkligen är och vilka enorma förändringar, som går att göra.

Hypnos tillsammans med suggestion är en terapiform som kombinerar suggestion och ett förändrat medvetandetillstånd, vanligen i syfte att åstadkomma en beteendeförändring där fastlåsta känslor frigörs. Hypnos är som sagt ett grekiskt ord som betyder sömn men har egentligen inget med sömn att göra. I terapeutiska sammanhang står ordet för ett förändrat medvetandetillstånd, vanligen framkallat av suggestioner. I ett hypnotiskt tillstånd kopplas det medvetandets kritiska faktor mer eller mindre bort, varigenom suggestioner kan läggas in okritiskt. Hypnos används både som psykodynamisk analysmetod och vid behandling av kroppsliga eller psykiska störningar m.m. Ett annat namn för viss hypnoterapi är suggestionsterapi.

Hypnotiska tillstånd är ett känt fenomen sedan tusentals år i olika kulturer, vanligen i religiösa sammanhang bland kelter, druider, indier, perser, kineser, greker och egyptier. Ebers papyrus från 1500-talet f.Kr. innehåller den första beskrivningen av medicinsk användning av hypnos. Hypnos i terapiformen kan ha flera vägar: autohypnos (självhypnos) och heterohypnos, då en utomstående hypnotisör ger instruktioner och suggestioner. Egentligen kan dock all hypnos sägas vara självhypnos, då förutsättningen för att hypnos skall lyckas är att den som skall hypnotiseras är villig att följa hypnotisörens anvisningar. Den hypnotiserade är hela tiden medveten om vad som händer. Det vanliga är att hypnotisören arbetar med klienten för att uppnå rätt mottaglighet för att öppna upp för klientens mottaglighet i det undermedvetna sinnet.

Hypnoanalys, en kombination av hypnos och psykoanalys, används t.ex. av psykodynamiskt orienterade terapeuter. Hypnosen påskyndar processen att uppdaga omedvetet material, och uppgifter som är av vikt för en klient kan i hypnos blottläggas snabbare. En variant av hypnoanalys är att terapeuten suggererar klienten till den orsak som terapeuten tror är den egentliga orsaken till klientens problem, varefter patientens reaktioner studeras.

Som behandlingsmetod kan hypnoterapi användas som ett led i självförtroendeträning då ogynnsamma attityder “avprogrammeras” och nya lärs in, i syfte att lindra smärta, exempelvis vid tandläkarbesök men också andra psykosomatiska problem. Dessutom finns en icke-terapeutisk, mer stärkande och självutvecklande hypnos med tillämpning inom områden som idrott, inlärning, dans och andra konstnärliga aktiviteter.

Många av de problem som vi människor bär med oss, är resultat av vår totala inlärning genom livet. Ta exempelvis en fobi för spindlar. Det är en rädsla, som vi inte är födda med. Föräldrar kan, när deras barn är små, vara mest oroade över vad barnen i oförstånd kan göra med spindlarna. I motsats härtill kan barnet råka se en spindel, samtidigt som det blir skrämt av något helt annat. Barnet kopplar ihop rädslan med spindeln. Denna rädsla växer sig allt starkare ju längre tiden går och utvecklas i detta fall till en fobi för spindlar.

Faktum är att fobier kan bli så starka, att människor blir fullständigt paralyserade, just för att det undermedvetna har en sådan otrolig kraft. Som tur är, så är en fobi väldigt enkel att ta bort. All yttre reaktion måste ha en inre upplevelse antingen medveten eller undermedveten. D v s att vi är resultatet av vad vi lärt oss genom livet. Mycket av det vi gör sker med automatik t ex när vi äter, cyklar mm. När det inlärda redan finns i ditt undermedvetna, skapas en yttre reaktion. Vi kan göra en  jämförelse med exempelvis en dator. Om vi köper en ny dator utan något operativsystem förinstallerat, ( vanligtvis är det ju Windows xp ) så visar skärmen endast en svart bildskärm. Just för att inget program är inlagt, kan inga kommandon från dig utföras. Det är precis, som med det nyfödda barnet. Det har inget program inlagt, inget inlärt. Det undermedvetna är helt blankt och kan därför inte heller utföra något.

Om vi exempelvis skulle installera ett äldre operativsystem Windows 95 eller varför inte ett ännu äldre, ett dos -program från 1980 talet, så skulle datorn fungera på någon nivå, men absolut inte speciellt bra. På samma sätt är det med med denna terapi form. Vi bär med oss gammal programmering, som behöver uppdateras. När en emotionell energi som var kopplad till ett problem är borta, försvinner också reaktionen, och problemet är löst. Du kommer ihåg en händelse/orsak till problemet men kan inte känna den längre. Hos personen med spindelfobi, finns inte längre den emotionella koppling som utlöste denna fobi. Reaktionen blir i stället, att personen rycker på axlarna och inte bryr sig längre. Det mesta vi bär med oss är inlärda beteenden, som därför kan förändras. Just därför är denna terapi form så otroligt kraftfull. Historien talar sitt tydliga språk. Dave Elman ägnade mer eller mindre hela sitt liv åt hypnoterapi precis som Gerald Kein tillsammans har de verkat i ca 100 år och hjälpt tiotusentals människor.

Likheten mellan en fallskärm och det mänskliga sinnet är att ingen av dom har något värde om de inte öppnar sig”