Mer om teknikerna i Emente

MER OM TFT TANKEFÄLTTERAPI – klicka HÄR

 

MER OM EFT

Gary Craig, som utvecklat EFT – Emotional Freedom Techniques har en ingenjörsexamen från Stanford University Han har större delen av sitt yrkesliv arbetat som coach, mental tränare. Han har NLP Master Practitioner utbildning, i övrigt ingen formell terapeututbildning. Han lärde TFT, Thought Field Therapy av Roger Callahan (energipsykologins fader) och utvecklade ur den EFT som är enklare att använda.

EFT kan liknas vid psykologisk akupresssur

Grundprincip:
1) Fokusering på problemet via tanke eller känsla.
2) Samtidigt knackar man lätt med fingrarna på akupunkturpunkter.

 

Teori:

Orsaken till negativa känslor är en störning i kroppens energisystem.

Tusentals fallbeskrivningar vittnar om mycket goda resultat på vitt skilda problem såväl känslomässiga som kroppsliga EFT fungerar som en dörröppnare för ett nytt sätt att läka kropp och själ. Allt fler praktiserar EFT som självhjälpsmetod, eller som komplement i sitt terapeutiska arbete.

Vanligtvis fungerar EFT utmärkt och resultaten är inte sällan spektakulära. EFT fungerar ofta där inget annat hjälpt. EFT är varsamt och lindring uppnås i regel på ett smärtfritt sätt.

 

MER OM AKUPRESSUR

Traditionell akupressur fungerar på ungefär samma sätt som Akupunktur, med den skillnaden att akupressören använder fingrarna istället för nålar. Förklarande reportage i

Aftonbladet:http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article10399.ab

 

Vad vi gör i Emente är att vi pressar på olika akupunkter samtidigt som vi fokuserar på smärtan/spänningen och det ”onda” som vi känner i våra mentala muskler – såsom oro, stress, ångest, obeslutsamhet, koncentrationssvårigheter, trötthet, ilska, sorg, fobier, läs- och skrivsvårigheter samt beroenden.

Vi ser också på om det finns behov av förändringar i dina invanda mönster och beteenden. Ett ”konfliktförhållande” inom dig själv kan skapa mycket oro och frustration som hindrar dig från att vara den du var menad att vara.

Mentala smärtor kan lagras i kroppen och visa sig som fysiska smärtor – ont i magen, nacken eller ryggen, tryck över bröstet, klump i halsen, stelhet och spänningar.

Obehagen kan minska och t o m försvinna helt – tack vare kroppens inbyggda självreparationssystem.

Allt kan behandlas med Emente.

MER OM NLP

NLP står för Neuro Linguistisk Programmering.
Neuro är tankar, lingvistik är språket och programmering står för våra invanda mönster. NLP är en slags bruksanvisning för hjärnan, som är vår tolkningsmaskin – genom vilket våra fem sinnes intagna information passerar.

Exempel:

Tänk på en sur citron – och vad händer? Jo, munnen blir full med saliv. Med bara en enda kort tanke kan vi skapa en omedelbar kroppslig reaktion! Våra hjärnor kan inte uppfatta skillnaden mellan dikt och verklighet så då kan vi ju förstå att vilka andra tankar som helst kan skapa reaktioner i kroppen.

MER OM KBT

KBT är en terapiform som koncentrerar sig på att belysa hur våra mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar våra tankar och känslor. Den kognitiva teorin utgår från att störningar härrör från ett dysfunktionellt tänkande eller en dysfunktionell ”arbetsmodell” som ofta präglas av negativa tankar och känslor. För att förstå hur man ska gå tillväga för att förändra detta använder man begreppet ”kognition”, som består av både kognitiva strukturer (tankar, minnen, bilder…) och kognitiva processer (uppmärksamhet, bedöming av situationer, abstraktion…). Dessa är intimt länkade till känslorna som ger våra intryck en mening, men eftersom vi inte kan ta itu med alla  de sinnesintryck vi får samtidigt, fungerar de kognitiva strukturerna och processerna som ett slags filter. Arbetsmodellen går ut på att ”reparera”.

MER OM MINDFULNESS

Mindfulness betyder ”medveten närvaro” och är en metod som används för att öka medvetenheten i nuet om det inre livet och vilka tankar som ligger till grund för att skapa en viss upplevelse i livet. Medveten närvaro, mindfulness, kan användas i vardagssituationer, som att till exempel inte hänga upp sig på småsaker eller vad andra människor gör eller inte gör. Fokusering på nuet är centralt för att det ska fungera Det kan handla om att känna sig uppriktigt tillfreds medan man städar, diskar eller tvättar, och om att ta sig tid att lyssna och möta den människa man har framför sig.

MER OM ANDNINGSTEKNIK

MER OM RÄTT KOST/TARMFLORA

MER OM FYSISK TRÄNING

MER OM INRE BARNET TERAPI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *