Fobier från A – Ö

FOBIER från A till Ö
Achluofobi Rädsla för mörker
Acousticofobi Rädsla för höga ljud
Aerofobi Rädsla för att flyga
Aeroacrofobi Rädsla för öppna och höga höjder
Aeronausifobi Rädsla för att kräkas
Agorafobi Rädsla för öppna platser/områden
Agrizoofobi Rädsla för vilda djur
Agyrofobi Rädsla för att korsa en väg, både tom och trafikerad
Aichmofobi Rädsla för sprutor och injektioner
Aikmofobi Rädsla för vassa och spetsiga föremål, till och med pekande fingrar
Ailurofobi Rädsla för katter
Akrofobi/Acrofobi Rädsla för höjder, höjd-skräck
Algofobi Rädsla för smärta
Ancraofobi Rädsla för blåst
Androfobi Rädsla för män
Anthofobi Rädsla för blommor
Apifobi Rädsla för bin
Araknofobi/Arachnefobi Rädsla för spindlar
Arsonfobi Rädsla för eld
Astrafobi Rädsla för blixtar, himlen och stjärnor
Aulofobi Rädsla för flöjter
Autofobi Rädsla för ensamhet
Aviofobi Rädsla för att flyga
Basofobi Rädsla för att falla
Bathofobi Rädsla för djup och avgrunder
Bacillofobi Baciller
Bakteriofobi Bakterier, smitta
Batrachfobi Rädsla för ödlor
Batrachofobi Rädsla för kräldjur
Bibliofobi Rädsla för böcker
Brontofobi Rädsla för åska
Bufonofobi Rädsla för paddor
Catoptrofobi Rädsla för speglar och att se sin egen spegelbild
Caligynefobi Rädsla för vackra kvinnor
Carcinomatofobi Rädlsa för cancer
Charofobi Rädsla för att dansa
Coulrofobi Rädsla för clowner
Cynofobi Rädsla för hundar
Dendrofobi Rädsla för träd
Didaskaleinofobi Rädsla för att gå till skolan
Disposofobi Rädsla att göra sig av med ägodelar
Dysmorfofobi Inbillad fulhet
Dorafobi Rädsla för skinn och uppstoppade djur
Dystychifobi Rädsla för olyckor
Ecclesiofobi Rädsla för kyrkor
Emetofobi Rädsla för uppkastningar och för att själv kräkas
Entomofobi Rädsla för insekter
Ergasiofobi Rädsla för arbete
Erotofobi Fysisk kärlek
Erythrofobi Rädsla för att rodna
Fobofobi Fobier
Fonofobi Rädsla för ljud eller högt tal
Fotofobi Rädsla för ljus
Gephyrofobi Rädsla för att gå över en bro
Genufobi Rädsla för knän
Glossofobi Rädsla för att tala inför folk
Grafofobi Rädsla för Skrivning
Gymnofobi Rädsla för nakenhet
Gynofobi Rädsla för kvinnor
Hedonofobi Rädsla för nöje
Hematofobi/Hemofobi Rädsla för blod
Herpetofobi Rädsla för ormar
Hippofobi Rädsla för hästar
Hydrofobi Rädsla för vatten
Hypnofobi Rädsla för sömn
Hexakosioihexekontahexafobi Rädsla för talet sexhundrasextiosex
Ichthyofobi Rädsla för fiskar
Isoptherofobi Rädsla för myror och termiter
Keraunofobi Rädsla för åska
Kinesofobi Rädsla för rörelse
Kromofobi Rädsla för färg eller färger
Klaustrofobi Rädsla för små, slutna utrymmen
Lailofobi Rädsla för att tala inför andra
Lilapsofobi Rädsla för stormar och tornados
Linonofobi Rädsla för snören
Logofobi Rädsla för ord
Mekanofobi Rädsla för maskiner
Musofobi Rädsla för möss och råttor
Mykofobi Rädsla för svampar
Mysofobi Rädsla för smuts och smitta
Neofobi Rädsla för nyheter
Nekrofobi Döden, döda saker
Nomofobi Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt
Nosofobi Rädsla för sjukdomar
Nyctofobi Rädsla för mörker
Odontofobi Rädsla för tandvård
Ochlofobi Rädsla för folksamlingar
Ophidiofobi Rädsla för ormar
Osmofobi Rädsla för en speciell eller starka lukter
Ornitofobi Fåglar, i vissa fall fladdermöss
Osfresiofobi Rädsla för kroppslukt
Panfobi Sjuklig rädsla för allt
Paraskavedekatriafobi Rädsla för datumet fredagen den trettonde
Pedofobi Barn
Peniafobi Rädsla för fattigdom
Phagofobi Rädsla för att svälja
Phobofobi Rädsla för fobier, eller att bli rädd för att bli rädd
Pnigofobi Rädsla för kvävningar
Pyrofobi Rädsla för eld
Scolecifobi Rädsla för maskar
Scriptofobi Rädsla för att skriva när andra ser på
Scholionofobi Rädsla för skolan
Sociofobi Rädsla för sociala situationer
Spheksofobi Rädsla för gentingar
Skopofobi Rädsla för att bli iagtagen
Skotofobi Rädsla för mörker
Spectrofobi Rädsla för speglar och den egna spegelbilden
Sociofobi Rädsla för sociala situationer
Spermofobi Rädsla för spermier
Tafofobi Rädsla för att bli levande begravd
Thallassofobi Rädsla för sjöar
Thanatofobi Rädsla för döden
Teknofobi Rädsla för maskiner
Tetrafobi Rädsla för siffran fyra, som i Asien symboliserar döden
Tomofobi Rädsla för operationer
Triskaidekafobi Rädsla för talet tretton
Trypanofobi Rädsla för medicinska ingrepp med injektionsspruta eller kanyl
Xanthofobi Rädsla för färgen gul
Zoofobi Rädsla för djur

DETTA ÄR FOBIER

 

Stark rädsla för en speciell typ av situationer som:

  • är oproportionerligt stor i förhållande till den verkliga faran
  • inte går att resonera bort på rationell väg
  • leder till en tvingande önskan att undvika dessa situationer

 

 

En person som lider av en fobi kan inse det irrationella i sin rädsla när han eller hon befinner sig på avstånd från den ångestväckande situa-tionen, men är ändå fullständigt förvissad om att vara utsatt för stor fara när han eller hon ställs inför situationen i fråga.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *