Alla inlägg av knackadigfri.se

Ta tillbaka din kraft – meditation

Om du inte känner dig i form, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt, så sätt dig även du, och djupandas några gånger.

  • När du andas ut, tänk att allt negativt följer med ut ur din kropp med utandningen.
  • Blås ut allt negativt, all trötthet, alla gamla mönster och beteenden som inte gagnar dig längre.
  • Blås ut allt som inte är ditt, och skicka tillbaka det där det kommer ifrån. Du behöver inte fundera på det, utan bara skicka iväg allt som inte är Ditt.
  • Andas/blås ut andras känslor du kan ha tagit på dig, och skicka även de tillbaka till sin källa.
  • Andas ut alla rädslor samt gamla händelser som inte gör dig gott, och släpp de för alltid
  • Känn hur allt som inte är ”ditt” rinner av dig, försvinner för varje andetag du tar.
  • För varje nytt andetag du tar, andas in glädje, ny energi, kraft och styrka.
  • Andas in all positivitet, energi samt själslig styrka som just Du behöver idag.
  • Känn hur du är i Din egen kropp- Din egen energi- precis där du ska vara

Om du har svårt att ta till dig detta, så prova iallafall. Vad har du att förlora? Ingenting, du kan bara bli starkare 😉

lejon bild styrka

Har du svårt att föreställa dig bilderna framför dig, så gör det ingenting, bara bestäm dig för att det är så! Det är din intention som är den viktiga :)

Tänk nu att du tar tillbaka din egen kraft. Hur du tar tillbaks din egen energi från andra. Du kan tänka det tyst för dig själv, eller så säger du det högt och bestämt:

Jag tar tillbaka min egen kraft. Jag tar tillbaka min egen energi. 

Det blir mer kraft i att säga det högt, för då har du verkligen bestämt dig!

Känn tydligt hur styrkan kommer tillbaka till dig. Hur den växer inombords tills den fyller hela dig. Hela du är nu fylld med ny styrka, med Din egen kraft och energi <3

Nu är du redo att ta dig an vilket möte som helst.

För nu står du i Din egen kraft!

 

Källa: utdrag ur http://angeleye.tarotguiderna.se/2016/03/24/ta-tillbaka-din-kraft-nu-ar-det-dags-har-far-du-verktygen-hur-du-gor/

TRE – Trauma Releasing Exercises

Skaka bort stress och oro

Muskler i kroppen spänns som en skyddsreflex vid obehagliga upplevelser. David Bercelis metod går ut på att lösa upp spänningarna från hjärnstammen, där de uppstod.

Av Tidningen Hälsa, 2011-10-21 15:34

HAR DU SPÄNNINGAR i kroppen av stress och oro kan du nu få hjälp av en ny teknik. Metoden kallas ”Tre”, tension and trauma releasing exercises, och har framgångsrikt använts som självhjälpsmetod för personer som varit med om krig och naturkatastrofer. Nu har upphovsmannen, David Berceli, upptäckt att övningarna kan vara en stor hjälp för de flesta.

David Berceli var tidigare lekbroder i en katolsk orden och tjänstgjorde i krigsområden, där han kom i kontakt med många traumatiserade människor och blev traumatiserad själv.

– Under alla timmar jag suttit i skyddsrum medan bomber har briserat utanför, så har jag förstått att det är en reflex hos människan att dra ihop sig. Alla som är med om något otäckt kryper ihop, jag också.

En reflex är en ofrivillig sammandragning av musklerna. I skyddsreflexen, när vi drar ihop oss, är det bland annat psoasmuskeln, som går mellan ryggraden och lårbenet, som spänns. Den är en djupt liggande muskel, som böjer höften och den går inte att komma åt med massage.

 

DAVID BERCELI TÄNKTE att, om kroppen nu har en skyddsreflex som spänner muskler, så måste ju kroppen också ha ett eget sätt att släppa spänningarna.

– Naturen måste ju ha ordnat det, annars skulle vi inte överlevt som art. Att gå omkring med konstanta spänningar är inte livsbefrämjande. Djupa spänningar ger alla möjliga problem. Men chock och trauma har alltid ingått i det mänskliga livet och kommer att göra det. Vi är byggda för att klara av det.

Ändå får människor posttraumatiska stressyndrom, där konstant hypervaksamhet och oförmåga att slappna av är några av symptomen. David Berceli ser kropp och psyke som ett enda, därför att det ena inte kan existera utan det andra. En upplevelse som har satt spår i musklerna påverkar också psyket så att olika situationer blir jobbiga och svåra att hantera. Att prata om det vi har varit med om hjälper till en del, men inte alltid.

– Det finns en ständigt pågående kemisk påverkan efter ett trauma, som kroppen behöver få göra sig av med. När vi pratar om jobbiga händelser så använder vi helt andra delar av hjärnan, neocortex, än de där minnena har lagrats och där skyddsreflexerna skapas. Spänningarna kan bara lösas upp helt och fullt från samma centrum i hjärnan som de har uppstått, det vill säga hjärnstammen. Hjärnstammen är det område som reglerar reflexer och kroppens jämvikt, utan vår medvetna inblandning.

DEN KROPPSLIGA FUNKTION som David Berceli intresserade sig för var skakningar.

– I samband med chock och trauma är det naturligt för oss att skaka, det har jag sett många gånger. Det gör vi automatiskt och det är hjärnstammen som styr skakningarna. Men oftast kan vi kontrollera oss och stoppa dem, om vi inte vill visa att vi är rädda.

David Berceli anser att det är vårt civiliserade sätt att kontrollera alla känslouttryck, som är orsaken till konstanta djupa spänningar. Känslokontrollen gör att spänningar från händelser, som inte ens behöver vara trauman i vanlig mening, inte får sitt naturliga utlopp, utan lever kvar inom oss.

Tre-övningarna kan ge bot för det. De går ut på att starta en skakning i benen genom en serie fysiska ställningar och låta den fortplanta sig upp genom, psoas, ryggens djupa muskulatur, ända upp till nacken och käkmusklerna. Övningen börjar stående för att övergå i liggande. Skakningen fortsätter av sig självt när man väl kommit i gång, men den kan lätt stoppas när man vill. Den som har lärt sig hur man skakar, på kurs eller hos en terapeut, kan göra det hemma.

– Trauma är i sig inte farligt, om kroppen kan göra sig av med det som lagrats. Vi kan utvecklas genom att komma över trauman. Men om spänningen sitter kvar oförlöst, så söker vi oss till liknande situationer omedvetet, för att försöka avsluta händelsen och bli av med de ämnen i kroppen som låser oss.

DE FÖRSTA TESTERNA av metoden i större skala, som David Berceli gjorde, var på soldater i det amerikanska försvaret. Senare har han haft Tre-grupper i många länder, bland annat i Kina (med jordbävningsdrabbade) och i afrikanska länder. Han har jobbat i sammanlagt 30 länder och med över 1,5 miljoner människor. Det har varit i grupper på upp till 500 människor samtidigt och han har ofta samarbetat med hjälporganisationer.

Några vetenskapliga tester av Tremetoden finns inte, men just nu är det några som håller på att göra en utvärdering.

I Norge har Tre redan funnits i några år och nu är turen kommen till Sverige. En första grupp, utbildade i att leda Tre-övningar, är klar.

Vad är ett trauma?

David Berceli definierar trauma som överväldigande upplevelser, situationer som får dig att säga ”att jag fattar det inte”. Det kan vara en bilolycka, ett benbrott eller att ditt barn faller och slår sig. Ett trauma kan också vara ”ställföreträdande”; om någon berättar om en ryslig händelse, till exempel ett rån, och du reagerar på det som om du själv hade blivit rånad. Eller när du ser på nyheter eller skräckfilmer. Dessa ganska vardagliga händelser kan skapa en reaktion i kroppen.

David Berceli skiljer också mellan hårda och mjuka trauman. Hårda är enskilda händelser som kan pekas ut. Mjuka är sådana som är utdragna, till exempel hotfulla eller våldsamma hemmiljöer under längre tider eller en psykologisk misshandel under barndomen

Ny behandlingssyn

Forskning om trauman och posttraumatiska stressyndrom har hittills skett inom psykologin och behandlingen har varit inriktad på samtal. På senare år har det kommit en rad mer kroppsligt inriktade metoder för traumabearbetning, varav Trauma releasing exercises är en. Andra är EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), Somatic experiencing och EFT (Emotional freedom techniques).

De nya metoderna grundar sig på kunskap om hur kroppen och nervsystemet reagerar vid trauma. Förgrundsfigurer för synen att kroppen är central i traumabehandling är Peter Levine, Bessel van der Kolk, Onno van der Hart och Robert Scaer.

Källa: http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/kategori/20111021/skaka-bort-stress-och-oro

Autoimmuna sjukdomar – testa ”tapping” EFT/TFT

Här finner du vad sidan ”the tapping solution” har att tipsa om allt vad gäller autoimmuna sjukdomar, och ”tapping”:
http://www.thetappingsolution.com/eft-articles/category/autoimmune-disorders/

Här får du utförliga instruktioner på hur du använder tapping på just hjärtcentrat när du har autoimmun sjukdom:
Tapping the “Heart Center” for Autoimmune Disorders
Anne Merkel – EFT Tapping ArticlesPublished by Anne Merkel, Ph.D.
September 16th, 2013

 

An effective meridian tapping area for deep issues like those involved in autoimmune disorders is at the “Heart Center”.
To access this area you place your index finger at the Thymus Point (in the center of your upper chest, along the central sternum) and then put the middle finger two or three inches below that, (where a woman’s cleavage would be,) then the other two fingers directly below that in a vertical line, right on the sternum, on the middle of the ribcage between the breasts. [If you are female and wearing a bra, make sure the tapping can actually get to the bone. Not necessarily skin to skin, but if there’s a bra that’s being held away from the sternum with strong elastic, it may cause a bouncing off of the location rather than a grounded tap. In this case you may be getting some energetic benefit, but probably not getting all that you might if you had a different kind of bra or no bra.]
Practitioners may use this point while people are still giving their history. If emotion comes up immediately when thinking of a time of life, situation, person – anything that’s heartfelt, or holds deep emotion, then this area is a good place to start tapping. Whenever you are working on any old issue coming from a deep place in the subconscious or the emotional body, it is a very good starting place that can be used regularly with great success.
It is best used when you are thinking of or telling a story or sifting back through memories, or you are in the center of a wave of emotion. Allow yourself to feel the emotion and then lead yourself through parts of your history or story that hold charge. Scan your feelings and go more deeply into these while tapping at the Heart Center. Sometimes this is the only area that needs to be used in an entire session – with great results.
EXERCISE
This exercise may take several sessions to complete the steps listed. Do not try to take on too much at once. Go at your own pace and focus on the aspects that you can, clearing them as you go. Try to complete one step at a time, feeling the issues while tapping until the feeling neutralizes. Gauge your energy level as you go. Then, remember to nurture yourself after performing the exercise by taking it easy and drinking lots of water for at least 24 hours. A calming Epsom salts bath is also helpful.
Focus on your own immune or autoimmune issues while tapping on the “Heart Center” area as described above.
Feel the sensations of the physical symptoms you are currently experiencing. BREATHE OUT the pain or other sensations and continue tapping here until you start to feel a lessening of the sensations. Remember to drink water between each of these tapping issues. Now go to the next line.
Think back to the beginning of when you started feeling the symptoms of your disorder. What was going on in your life then? How did the symptoms begin? How did they feel? BREATHE OUT the emotional charge and/or physical sensations and continue here until you start to feel these neutralizing. Now move on.
Replay the memories of any consultations with doctors or other practitioners where you were given “bad news” about your condition. Focus on any areas where you feel an emotional charge. BREATHE OUT the emotional charge or feelings and continue tapping here until you feel these neutralizing.
Focus on all that you have lost during this illness. You no longer have freedom in certain areas of your life. You may have lost a job or relationship or other. Remember how it used to be before this condition occurred in your life. Look for the hidden sadness, anger, resentment, grief, etc. TAP and BREATHE OUT the emotions, the loss, the angst, anything you feel.
Think of the reactions of others toward you since you started showing symptoms of this condition. Focus on any negative reactions, remarks, losses in friendships, shifts in relationships, etc. BREATHE OUT the negatives and emotional charge.
Focus now on your feelings for the future. These may be dismal or hope-filled. Either way, feel and tap. BREATHE OUT any negatives and BREATHE IN the positives.
You may wish to use this exercise several times in order to focus on different issues, memories, aspects of your life and experience with autoimmune. Each time you approach the exercise, scan for any feelings, emotional charge, inner resistance of any kind related to your condition, past, present, future. Tapping will provide positive benefits and will allow your body to feel freer to re-balance and strengthen its own self-healing mechanisms.
Also, this exercise, or even parts of it, may bring up memories, cause you to have dreams, or trigger flashbacks of memory from your subconscious mind / limbic brain / electro-magnetic bio-field. If anything seems upsetting, then use your tapping tools to just neutralize and clear the emotional charge.
You have the power to change your patterns and to let go of hurt now and for good! It is up to you to use the tools!
– See more at: http://www.thetappingsolution.com/eft-articles/tapping-the-heart-center-for-autoimmune-disorders/#sthash.TGMRfSTL.dpuf

Clearing Early Abuse Issues Causing Autoimmune Disorders

Anne Merkel - EFT Tapping ArticlesPublished by Anne Merkel, Ph.D.
March 26th, 2014

 

When approaching an autoimmune case in a natural, holistic way, where an individual’s body is starting to work against itself, often there is a deep feeling of deserving to be hurt or abused – an unworthiness to be healthy.

An obvious cause that can show up in a client history is that of abuse or perceived abuse. In a very sensitive individual well-meaning discipline, scolding, criticism of any kind, among other normal family and parenting processes may be felt as personal abuse. And, abuse can come in many forms to each unique individual, so what appears normal to one person may be perceived as abusive by another.

In your early life if you ascertained or felt like some behavior toward you was abusive, then it was. And, if you saw others around you abused and you related deeply with their pain, you might have taken on their energy with the added emotion of guilt – why were they hurt and you were not? You may feel that none of you deserved better.

You may also have experienced real traumatic abuse of some kind. It could have been physical, emotional, sexual abuse that did happen, and maybe has since appeared in your life as a repeated energetic cycle. The earliest event as well as those subsequent episodes on some level might have made you feel that you deserved abuse, that you were unworthy of respect, and thus, you lost any sense of self-respect and esteem that you might have had previously.

In all of these cases your boundaries were not respected. Your territory was encroached upon. You were consciously and subconsciously made to feel bad about yourself.

This can take its toll on one’s third chakra personal power center as well as the meridians associated with that central trunk area of your body. You probably felt fear related to the abusive episodes, and if you were strong enough, you might have felt anger and resentment concerning the abuse. Looking at this profile, there seems to be a lot to work with from an energy therapy perspective.

To start taking the edge off of your inner anguish, get centered and begin to recall memories of past abuse.

As you’re thinking of a memory, start tapping at the heart center area. This is unique to my work and is a powerful tapping or holding area to connect with deep subconscious issues. Put your index finger at your Thymus Point, which is in the center of your upper chest, right in the middle of the ribcage. Then your middle finger goes where a woman’s cleavage would be and the other two fingers directly below that in a vertical line between the breasts. You’ve got your four fingers on one hand stretched out in a vertical line accessing your High Heart Chakra, Heart Chakra, and Central Meridian. Gently tap there.

Tap and feel the sensation and emotion of your trauma, abuse, disappointment, or any kind of related shame. Feel some of the residue from any of these as you tap and breathe out the charge, the heaviness, the old negativities around the memory. This was in the past. You have survived. Your future is bright and can be even better now that you are letting go of the pain of the past.

Again, you are looking at why you might be feeling bad about yourself, why the subconscious may be hanging onto this abuse-based criticism, self-hate, shame, low self-esteem, and sense of worthlessness. You’re clearing it now as you tap and feel.

Next go to Karate Chop Point. I want you to focus on any of the scenarios that I’ve drawn out for you, any early abuse that you might have experienced. Feel your emotion around this as you think about past memories and tap. You can use your own words while tapping this potent “set-up” point, using the following statements as models to bring out your feelings about the issues you wish to clear:

Even though I know I have this issue in my subconscious . . .

. . . I deeply and completely accept myself.

I know I’ve done the best I could do in every moment.

Even though this issue may be causing this autoimmune in me . . .

. . . may be causing the symptoms that are hurting me . . .

. . . may be causing my body to attack itself . . .

. . . I deeply and completely accept myself.

I know that my body is truly trying to protect me and keep me healthy.

Maybe there is some reason that the body has turned against me.

I choose to let go of that now.

There is a part of my Being that already knows why this autoimmune condition has shown up.

This part of my Being is willing to share the information with the rest of me now.

My mind and body and spirit are receiving this information and integrating it.

I am feeling grateful that this information will help me rebalance.

I am grateful that there is part of me that knows how to heal.

I am open to integrating this information in all parts of myself now.

I’m receiving and integrating this information with grace and ease.

This will help me to take better care of myself in the future.

This will help me to attract the right information and assistance so that I can get well.

This information transfer is now complete.

I will continue to receive pertinent information so that I may know how to heal.

I choose to love myself.

I choose to love myself even though others abused me.

It is good for me to love myself.

It is healthy for me to love myself.

I choose to let go of the past hurts.

I choose to get well.

It is good for me to get well.

I deserve to get well.

My body wants to get well.

God wants me to get well.

Now continue to tap on the other Classical EFT points, one-by-one, while feeling the charge of past memories of abuse. You need not say anything while tapping. Stay on each point as you feel the charge of your thoughts and memories… until you feel a shift or the charge goes down to neutral.

At the end of the session make sure to drink lots of water and take good care of yourself for the twenty-four hour period while your meridians continue to recalibrate. An Epsom Salts bath will support your continued clearing.

– See more at: http://www.thetappingsolution.com/eft-articles/clearing-early-abuse-issues-causing-autoimmune-disorders/#sthash.ZmwuXDAs.dpuf

7 vanor som kroniskt olyckliga har

Enligt Psychology Today, University of California säger forskaren Sonja Lyubomirsky: ”40 procent av vår kapacitet för lycka är i vår makt att förändra.”

Om detta är sant, finns det hopp för oss alla. Det finns miljarder människor på vår planet och vissa är verkligen nöjda. Resten av oss studsar fram och tillbaka mellan lycka och olycka beroende på dagsformen.

Genom åren har jag lärt mig att det finns vissa egenskaper och vanor (ovanor) som kroniskt olyckliga människor verkar ha.
Men självklart har vi ju alla dåliga dagar, tom veckor när vi faller ner i alla sju tillstånden nedan.Skillnaden mellan ett lyckligt och olyckligt liv är hur ofta och hur länge vi stannar där.

Här är de 7 vanorna som kroniskt olyckliga människor har:

1. Din förvalda övertygelse är att livet är svårt.

Lyckliga människor känner livet kan vara svårt och tenderar att studsa igenom svåra tider med en attityd av nyfikenhet kontra offer.

Uthållighet med problemlösning kontra klagande över omständigheterna är ett symptom på en glad person. Olyckliga människor ser sig själva som offer för livet och håller fast vid ”titta vad som hände mig”-attityd kontra att hitta en väg genom och ut på andra sidan.

2. Du tror att de flesta människor kan man inte lita på.

De flesta glada människor litar på sina medmänniskor. De tror på det goda i människor. Generellt är de öppna och vänliga mot människor de möter, glada människor främjar en känsla av gemenskap runt sig och träffar nya människor med ett öppet hjärta.

Olyckliga människor är misstänksamma mot de flesta människor de möter och antar att främlingar kan man inte lita på. Tyvärr är detta beteende det samma som att långsamt att stänga dörren för någon och därmed också minskar chansen att träffa nya vänner.

3. Du koncentrerar dig på vad som är fel i denna värld kontra vad som är rätt.

Det finns massor fel med den här världen, inga argument här, men olyckliga människor blundar för vad som är faktiskt rätt i denna värld och i stället fokusera på vad som är fel. Du kan upptäcka dem en mil bort, de ska vara de som klagar och svarar på några positiva attribut av vår värld med ”Ja men”.

Lyckliga människor är medvetna om globala frågor, men balanserar sin oro med att också se vad som är rätt. Jag vill kalla detta att man håller båda ögonen öppna. Olyckliga människor tenderar att stänga ena ögat mot något bra i den här världen i skräcken att de kan distraheras från vad som är fel. Lyckliga människor har perspektiv. De vet att vår värld har problem och de håller också ett öga på vad som är rätt.

4. Du jämför dig med andra och tenderar att vara svartsjuka.

Olyckliga människor tror att någon annans stjäl deras lycka. De tror att det finns inte tillräckligt med godhet och går ständigt runt och jämför sig med andra. Detta leder till svartsjuka och förbittring.

Lyckliga människor vet att din lycka och ståt bara är ett tecken på vad de också kan uppnå. Lyckliga människor tror att de bär på en unik plan som inte kan kopieras eller stjälas – av någon annan på jorden. De tror på obegränsade möjligheter och fastnar inte genom att tänka en persons lycka begränsar deras möjliga resultat i livet.

5. Du strävar efter att styra ditt liv.

Det finns en skillnad mellan kontroll och strävan efter att uppnå sina mål. Lyckliga människor vidtar åtgärder dagligen för att uppnå sina mål, men inser till slut att det finns väldigt lite kontroll över vad livet överraskar med.

Olyckliga människor tenderar att detaljstyra i försök att styra alla utfall och falla sönder i dramatisk display när livet kastar en skiftnyckel i deras plan. Lyckliga människor kan vara lika fokuserade, men ändå har de förmågan att gå med strömmen och inte bryta samman när livet är ojämt.

Det viktigaste här är att vara målinriktad och fokuserad, men utrymme för att låta sh*t händer utan att falla isär när de bäst som planerna går i stöpet – eftersom de kommer. Att gå med strömmen är vad lyckliga människor har som plan B.

6. Du ser på din framtid med oro och rädsla.

Olyckliga människor fyller sina tankar med vad som kan gå fel kontra vad som kan gå rätt.

Lyckliga människor tar på en hälsosam dos av föreställningar och låter sig dagdrömma om vad de skulle vilja ha livet utvecklas för dem. Olyckliga människor fylla det huvudutrymme med ständig oro och rädsla.

Lyckliga människor upplever rädsla och oro, men gör en viktig skillnad mellan att känna den och leva det. När rädsla eller oro korsar en glad person sinne, kommer de frågar sig om det finns en åtgärd som de kan vidtas för att förhindra sin rädsla eller oro händer (det finns ansvar igen) och de tar den. Om inte, inser de att de är i rädsla och de lägger ner det.

7. Du fyller dina konversationer med skvaller och klagomål.

Olyckliga människor gillar att leva i det förflutna. Vad har hänt med dem och livets vedermödor är deras val av samtal. När de får slut på saker att säga, engagerar dom sig i andra människors liv och skvallrar.

Lyckliga människor lever i nuet och drömmer om framtiden. Du kan känna deras positiva vibbar från andra sidan rummet. De är glada över något de arbetar på, tacksamma för vad de har och drömmer om möjligheterna i livet.

Uppenbarligen ingen av oss är perfekt. Vi kommer alla att simma i negativa vatten då och då, men det viktiga är hur länge vi stannar där och hur snabbt vi arbeta för att få oss ur. Öva på positiva vanor dagligen – det är det som skiljer lyckliga människor från olyckliga människor, och man måste inte göra allt perfekt.

Promenera, faller ner, res dig upp igen, upprepa. Det är attkomma tillbaka upp igen där hela skillnaden ligger.

Tankefältterapi – något för norska psykologer?

Tankefeltterapi – noe for norske psykologer?

Atle DyregrovSenter for krisepsykologi

Som klinikere må vi forholde oss til metoder som overselges og mangler vitenskapelig evidens. Men vi må evne å kombinere kritisk tenkning med åpenhet for nye metoder.

Hurtig endring og skepsis: Med tankefeltterapi kan man få hurtige endringer av traumeminner. Men messiaslignende historier om dens fortreffelighet uten empirisk dokumentasjon gjør også at mange fagpersoner er skeptiske. Foto: Flickr

Da terapimetoden Eye Movement Desensitization og Reprocessing (EMDR) ble introdusert for et norsk publikum (Dyregrov, 1993), anså mange den som merkelig. Flere avviste den umiddelbart, sannsynligvis fordi den brøt med deres formening om hva som kunne inngå i en terapeutisk metode. I dag er den etablert som en virksom metode for traumebehandling. Som klinikere må vi forholde oss til metoder som er merkelige, som overselges og som mangler vitenskapelig evidens. Slik må det som rimelig er være med nye metoder. Men vi må evne å kombinere kritisk tenkning med åpenhet for nye metoder.

Jeg skal her omtale tankefeltterapi (TFT), en metode mange fagfolk har stor skepsis til, ikke minst fordi mer eller mindre ufaglærte «terapeuter» har etablert egen praksis både i bygd og by og tilbyr den som hjelp for et utall lidelser. Men selv om den er blitt beryktet fordi det fortelles messiaslignende historier om dens fortreffelighet uten nødvendig empirisk dokumentasjon, bør ikke det skremme oss fra å interessere oss for metoden.

Energipsykologi

Tankefeltterapi er en form for såkalt energipsykologi som inkluderer flere ulike metoder. De tre mest kjente av disse er tankefeltterapi, utviklet av Roger Callahan (se Callahan & Trubo, 2003), Emotional Freedom Technique, utviklet av Gary Craig, som i høy grad er basert på TFT (se www.emofree.com), og Tapas Acupressure Technique, utviklet av akupunktøren Tapas Fleming (www.tatlife.com). De to norske psykologene Gunnar Sørbotten og Birger Kristiansen har startet Norsk Institutt for Energipsykologi, og på sine hjemmesider (www.energipsykologi.no) beskriver de energipsykologi slik: «Energipsykologien fokuserer på kroppens energisystem slik dette forholder seg til følelser, adferd, tenkning, psykisk helse mm. Dette innbefatter den elektriske aktiviteten som får nervesystemet til å fungere, aktiviteten i meridianer og andre uttrykk for hvordan bioenergien syner seg.» Kanskje ikke en udelt klargjørende beskrivelse, men fellesnevneren for disse metodene er at de baserer seg på kinesiske energimeridian-systemer hvor det antas at stimulering av akupressurpunkter langs disse meridianene kan fremme flyten av energi. Det finnes få velkontrollerte studier, men nok undersøkelser og kasusrapporter til å gå videre med mer seriøse studier.

Det spekuleres rundt hvilke mekanismer som kan forklare endringene som skjer under behandling, spesielt i forbindelse med traumereaksjoner (Feinstein, 2008; Ruden, 2007). Blant de foreslåtte virkemekanismene er a) at stimulering av akupressurpunkter minsker aktiveringssignalene i amygdala, b) at en eliminerer limbisk overaktivering gjennom en kombinasjon av eksponering og stimulering av akupressurpunktene, c) at stimulering øker serotoninutskillelse som i sin tur påvirker proteinsyntesen i amygdala som er nødvendig for rekonsolidering av minner. Selv om vi ikke vet om disse hypotesene er riktige, forteller de oss om ikke annet at det etter hvert finnes plausible mekanismer som kan forklare hurtig endring av traumeminner.

Fremgangsmåte

TFT består av stimulering, kalt banking eller tapping, av akupressurpunkter. De ulike akupressurpunktene er beskrevet i Callahan og Trubo (2001). For ulike psykiske problemer er det utviklet bestemte rekkefølger av punkter som bankes, kalt en algoritme. Klienten kan banke selv, eller terapeuten kan gjøre det.

Før anvendelsen av TFT etableres det et mål på subjektivt ubehag (Subjective Unit of Disturbance – SUD) slik at man kan følge endring. Deretter startes en runde med stimulering av de aktuelle akupressurpunktene. Ved nedgang i ubehag gjennomføres det som kalles 9 G, som innebærer at klienten utfører ni ulike aktiviteter mens det bankes på et punkt mellom fingerbena til ringfinger og lillefinger. De ni aktivitetene består av ulike øyebevegelser og aktivering av vokalapparatet ved å nynne en melodi og telle til fem. Deretter gjennomføres en ny runde med stimulering av algoritmepunkter. Dersom det ikke skjer endring i SUD, følges spesielle prosedyrer for å skape bevegelse i tankeinnholdet eller minnet. Under hele prosedyren blir klienten bedt om å tenke på sitt problem, for eksempel det traumatiske minnet, eller det de er redde for. Selv har jeg anvendt denne enkle fremgangsmåten for TFT, men det finnes mer avanserte måter å bruke metoden på, med diagnostiske alternativer og mer kompliserte systemer for banking og terapeutisk intervensjon (se Gallo, 2007). Før det foreligger mer empirisk dokumentasjon av metoden, forholder jeg meg til de enkleste fremgangsmåtene.

Egen erfaring

Siden 2001 har jeg anvendt TFT i mitt kliniske arbeid. Ikke minst har jeg hatt god nytte av metoden i arbeid med foreldre som mister barn. De blir til dels ekstremt redde for at noe skal skje med deres øvrige eller senerefødte barn, angstreaksjoner det har vært vanskelig å dempe med vanlig angstbehandling. Et eksempel viser hvordan TFT kan brukes mot slik frykt.

En kvinne hadde tidligere mistet et barn under svært dramatiske omstendigheter. Hun fikk senere et nytt barn, og rundt skolestart for dette barnet kom hun tilbake for nye samtaler. Mor viste da sterk angst for at også dette barnet skulle dø, en angst som gjør at hun daglig følger barnet helt til klasserommet. Det kommer ikke på tale å la henne gå alene til skolen, selv om skolen ligger nær deres bolig. Jeg sier at vi kan prøve en metode som har liten evidens å støtte seg til, men som jeg har anvendt for andre foreldre som frykter for sine barn etter å ha opplevd barnedød. Hun er klart skeptisk, og sier ja mest fordi hun har gode erfaringer fra tidligere hjelp hun har fått hos meg. SUD går svært raskt ned fra 10 til 1–2. Hun får en reaksjon jeg verken har sett før eller senere ved bruk av TFT. Hun blir så usigelig trett at vi må avslutte timen. I neste time forteller hun at hun gikk rett hjem og la seg til å sove i flere timer, noe jeg antar kan avspeile at angsten hadde sluppet taket, og at hun kunne senke skuldrene. Hun forteller også overrasket at angsten for datteren er forsvunnet. En av de første dagene etter TFT-timen sjokkerer hun sin mann med å si «hun kan da gå til skolen alene». Virkningen har vedvart over tid.

Min erfaring er at TFT gjennomgående har hatt samme positive virkning ved behandling av andre foreldre med frykt for at noe skal skje med deres barn. Jeg har også hatt stor nytte av metoden i arbeidet med påtrengende minnesbilder fra traumatiske hendelser.

Anvendelse i terapi

Selv om resultatene ved bruk av metoden kan komme svært raskt, er det ikke slik at den virker for alle. Dessverre ser jeg ingen fellestrekk hos personene metoden ikke virker for. Om klienten er skeptisk til metoden eller ikke, synes uten betydning.

Fordi metoden tar kort tid og gir raske resultater når den virker, benytter jeg den ofte tidlig i et behandlingsforløp. Om metoden ikke virker, vil jeg gå videre med EMDR, eksponering eller kognitiv atferdsterapi, avhengig av problemene klienten presenterer (se Dyregrov, 2004).

Konklusjon

En kort kasuspresentasjon er ikke bevis på metodens effektivitet. Kanskje metoden bare fullt ut mobiliserer placebovirkningen. Om så er tilfellet, er jeg likevel svært fornøyd med dette på klientenes vegne. TFT er en metode i behov av mer empirisk dokumentasjon, men erfarne klinikere har opplevd at metoden kan gi raske og gode resultater. Jeg vil derfor anbefale at psykologer gir den plass blant de terapeutiske verktøy de rår over.

Referanser

Callahan, R. & Trubo, R. (2001). Tapping the Healer within. London: Piatkus.

Dyregrov, A. (1993). EMDR – en ny metode for traumebehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 975–981.

Dyregrov, A. (2004). Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 2–9.

Feinstein, D. (2008). Energy psychology: a review of the preliminary evidence. Psychotherapy Theory, Research, Practice, Training, 45, 199–213.

Gallo, F. P. (2007). Energy tapping for trauma. Oakland: New Harbinger Publications.

Ruden. R. (2007). A model for disrupting an encoded traumatic memory. Traumatology, 13, 71–75.

 

KÄLLA: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=86316&a=3

Längtan skapar olycka

Vad längtar du efter? Den stora kärleken, barn, eller att barnen ska flytta hemifrån? Att din livssituation ska bli ”bättre”? Att du ska få mer pengar? Och DEN DAGEN dina önskningar uppfylls – då är du LYCKLIG?

LÄNGTA INTE EFTER DET DU INTE BEHÖVER. Det kan vara som att upprätthålla MISSNÖJE över det liv du lever just nu, och då är du inte helt närvarande i NUet, och fokus hamnar istället på det du tror fattas – och BRISTEN är ett faktum. Jämförelser med andra, avundsjuka och bitterhet kan också få en gräddfil rätt in i ditt psyke.

Tänk nu att du verkligen skulle få allt som du längtar efter – hur mycket skulle förändras?

Att aldrig bli nöjd, att vara missnöjd, är ett särskild sinnestillstånd – ett förhållningssätt som du har vant dig vid att ha. Så oavsett vad du skulle få – skulle du inte bli nöjd, utan fortsätta att klaga eller längta efter något annat du inte har.

Om man längtar bort från det man faktiskt redan har, och borde vara tacksam för, förnekar man nuet, som ju är LIVET som vi lever NU. Det betyder ju att jag förnekar VERKLIGHETEN. Det skapar känslan av OLYCKA.

De flesta av oss har det ju inte direkt miserabelt. Men det verkar som att de som till synes har allt är lyckligare? Pengar, fina hus, båtar, social status, rätta jobbet, massor av vänner mm…. Om man skulle ta till exempel alla Facebook-inlägg har ju nästan alla det helt fantastiskt! Dock är ju VERKLIGHETEN så att dom ändå inte alltid är nöjda. Ja, kanske just i den stunden fotot togs, men det är ju bara en fasad.

Längtan kan vara den förklädda känslan av BRIST, och det är en känsla som förföljer oss som en herrelös hund. Vart vi än vänder oss, vart vi än går, och vad vi än har eller inte har – så är hunden oss i hälarna…..

Känslan av brist gör att man lever i en konstant rädsla att FÖRLORA, som skapar ORO över att t.ex min partner kommer att lämna mig, mitt nya jobb klarar jag inte av eller blir trist, mina pengar kan försvinna, jag blir övergiven av mina vänner.
Och som man tänker/känner det – så blir det. Och så ska det vara, för inget i livet varar ju speciellt länge – allt är ständigt i rörelse och förändring, inget är för evigt. Ibland blir det som man vill och ibland inte, och en dag förlorar vi ju allt – den dagen vi dör.

I både stunder av sorg och lycka – både trösten och hotet är att ”det går över”. Allt går över. Inget av vad jag upplever just nu kommer att bestå, så kämpa inte emot, släpp det, vänta in nytt.

Jaha, nu vet jag hur det förhåller sig – att jag förhåller mig ”fel”? Hur gör jag för att slippa känna av bristen och längta efter något som ändå inte gör mig lyckligare?

1. Leta inte på utsidan dig själv efter ”lyckan”, ge inte något/någon annan trollstaven för att skapa din lycka, gör dig oberoende av vad andra tycker, tänker och gör. Att längta efter något man inte behöver är ett bottenlöst sinnestillstånd som gör dig olycklig. Varje gång längtan kommer upp – släpp den. Om och om igen – så många gånger som det behövs.

2. Men, är det fel att ha mål att kämpa för? Absolut inte. Men om du inte är nöjd nu – hur nöjd tror du då att du kommer att bli sedan? Att vara nöjd är också ett sinnestillstånd.

3. Sluta att jämföra dig med andra, eller med vad andra har eller inte har.

4. Lär känna dig själv, den som verkligen är DU, bakom alla dina tankar och känslor. Bli din egen observatör och förstå att du alltid har ett VAL i det du gör/inte gör. Ta ansvar för dig och ditt liv. Belasta ingen annan för hur du har det.

5. Njut av livet, men förstå att nya känslor och dagar kommer och går, liksom både glädje och sorg. Det ÄR livet! Spill inte bort ditt liv på längtan eller missnöje med det du faktiskt redan har och alla oanade möjligheter till vad som kan komma att ske. Bry dig inte om så mycket vad du tjänar, hur du bor, vem som gillar dig eller inte.