Inre barnet

Det inre barnet har vi alla med oss inombords. Vi är ju samma personer – då som nu. Och vi för i livet med oss blockeringar som skapats genom upplevelser vi varit med om under barndom och uppväxt.

Med TFT Tankefältterapi kan jag hjälpa dig få kontakt med ditt inre barn – och hon/han kanske vill berätta vad hon känner och behöver. Det går att läka i efterhand.

I barndomen fick vi flest emotionella sår och vi kände oss på olika sätt otillfredsställda. Dessa känslor hindrar oss i vuxenlivet – och när vi utsätts för ”triggers” så reagerar vi utifrån dessa gamla perspektiv. Ofta har jag själv ställt mig frågan ”varför reagerar jag som en femåring på det här?”. Jag kryper ihop – känner mig oälskad och sårbar, eller arg, eller andra känslor. När jag fick mina sår i barndomen skapades blockeringarna för att skydda mig från min inre smärta – som jag inte förstod och inte kunde hantera som barn. Bättre att tränga undan den.

Vi är som barn oerhört öppna och sårbara. De händelser och känslor som utspelar sig omkring oss tar vi in med hull och hår. Negativa känslor sätter sig i våra kroppar. Dessa känslor behöver medvetandegöras och läkas ut.