Utan tillit dör vi

Tillit är ett av våra mest grundläggande behov. Ett litet barn är hjälplöst och helt beroende av sina vårdnadsgivare. Hen måste kunna lita på att de där händerna som bär och matar inte är falska och bedrägliga. Och behovet av att känna förtroende tar vi med oss in i vuxenlivet. Att bli lurad eller ljugen rakt upp i ansiktet tar oss hårt.

Tillit har också visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att ett samhälle ska fungera, skriver Stefan. Om människor inte litar på varandra och på samhällets institutioner, leder det obönhörligen till en negativ spiral med korruption och segregation som resultat. Och vi lever i ett av de mest tillitsfulla samhällena i världen. Falskhet är ett hot mot allt detta.

– Om vi är omedvetna om de mörka sidorna inom oss blir vi hjälplösa offer för dessa krafter. Men om vi känner till och accepterar dem kan vi också lära oss att hantera dem.

Källa: Stefan Einhorn, om de nya dödssynderna. http://www.vi-tidningen.se/2014/08/stefan-einhorn-och-de-nya-dodssynderna/

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *