Direkt och/eller indirekt trauma

Trauma = krossad livsglädje och förlusten av hopp – som kan förändras om vi tar hand om den – om vi noterar den.

Är du traumatiserad, men känner att det är något fel på dig – eller fel på någon annan?

Är du traumatiserad, men känner skuld – som du pålägger dig själv – eller någon annan?