Känner du tacksamhet och är tillfreds?

När tacksamheten flödar mår du bra och känner lycka. Du är tillfreds. Rätt energi strömmar i ditt hjärta.

Om du inte är tillfreds kan du aldrig känna riktig tacksamhet. Om du inte är tacksam kan du aldrig känna dig riktigt tillfreds.

Om du vill ha hjälp med att bli tillfreds är det enda du behöver veta att du VILL ha en inre förändring, men HUR detta ska gå till behöver du inte veta. Ha tillit. Investera i dig själv. Låt den inre processen starta.