Regressions Tankefältterapi med Lars Mygind, Danmark

Gå bakåt i livet (regression*) och leta upp det som är viktigt – knutar som behöver låsas upp – med hjälp av Tankefältterapi. Lars Mygind visar här på videon hur det kan gå till.

Regression enligt Wikipedia:

När man gör en regression går man tillbaka till en tidigare erfarenhet, ofta i syfte att läka en traumatisk erfarenhet man bär med sig från en tidigare tidpunkt i livet. När vi använder oss av metoden regression, som betyder tillbakagång, så får vi kontakt med erfarenheter som inte alltid är fullt medvetna i vår vardag. Man kan göra regression för att förstå en viss känsloupplevelse eller ett problem man har. Både positiva och negativa erfarenheter vi bär med oss kan man göra en regression till. För att få mer förståelse för en viss situation eller lära känna sig själv bättre.