LIVET ÄR NU – Eckhart Tolle

Livet är nu!

GURU PÅ WEBBEN Ett par miljoner människor varje vecka deltar just nu i den nyandliga superstjärnan Eckhart Tolles kurser om att tänka mindre, släppa egot och börja leva mer i nuet. Kursledning: Oprah Winfrey i en webb-tv studio i USA. Där framför Eckhart Tolle om och om igen sitt budskap om hur denna transformation är nödvändig för mänsklighetens överlevnad.

Eckhart Tolle var litteraturdoktorand vid Cambridge på 70-talet. Nu vill han att vi människor ser bortom det intellektuella tänkandet och lever i nuet.

Eckhart Tolle var litteraturdoktorand vid Cambridge på 70-talet. Nu vill han att vi människor ser bortom det intellektuella tänkandet och lever i nuet.

FOTO: YASHODA/GETTY IMAGES

15 april 2008 kl 12:06

Vi har förlorat oss själva i för mycket tänkande, säger Eckhart Tolle. Ju mer vi identifierar oss med mentala förmågor, desto mer kommer egot att styra våra medvetanden. Och det har ju hittills inte visat sig så fruktbart, ­säger han och hävdar att våld och destruktivitet ökat i takt med människans alltmer avancerade tankeverksamhet.

Nej, för att överleva som art behöver vi göra oss av med egot och tänka mindre. Dit når vi bara genom att vara mer närvarande i nuet och därmed återknyta kontakten med den livskänsla som skurits av av intellektet, menar denne tyskfödde 60-åring som blivit en av vår tids mest populära andliga lärare.

När amerikanska pratshowdrottningen Oprah Winfrey första gången bjöd in honom till sitt program för åtta år sedan var boken The Power of now (Lev livet fullt ut, Energica förlag 2002) bara något år gammal. Sedan dess har den sålts i över två miljoner exemplar och översatts till 33 språk.

Nu sitter hon mitt emot honom i en webb-tv-studio i USA varje måndagkväll och betar av ett kapitel i taget ur hans senaste bok, A New Earth. Under webbsändningen kan människor koppla upp sig från hela världen och delta med frågor till Eckhart Tolle.

Det är Anne från Irland, Kathy från Peking och Don från Stamford som skajpar, mejlar och ringer. Kan Mr Tolle förklara hur man kan gå ned i vikt enbart genom ett andligt sökande? På vilket sätt man kan vara mer i nuet med sina barn? Och vart tar egot vägen i den stund man befriar sig från det – om nu sådant är möjligt?

– Good question, svarar Eckart Tolle som är precis så lågmäld, jordnära och trivsamt skrattande hos Oprah Winfrey som när SvD fick träffa honom i ett sommarhus strax utanför Århus i Danmark i höstas. Eckart Tolle hade hållit workshop för 400 deltagare från olika delar av världen och var på väg till nästa i Spanien respektive Holland.

Överallt talar han om egot – hur det präglar vårt kollektiva medvetande, gör oss fångna i våra tankar och hindrar oss från kontakt med vårt verkliga jag. Han säger att mänskligheten behöver ett andligt uppvaknande till nuets, livets och varandets medvetenhet.

I boken Lev livet fullt ut – liksom hos Oprah och liksom för SvD – berättar han om tiden som litteraturdoktorand vid Cambridge i Storbritannien i slutet av 1970-­talet. Han var 29 år och drömde om att bli en av de stora intellektuella inom akademin.

Men Eckhart Tolle var nästan ständigt deprimerad, förutom de korta stunder då han nådde den yttre världens mått på framgång. Som när han precis hade disputerat.

– Jag var lycklig några få veckor, berättar han. Sedan återkom min depression. Till slut var jag så nära självmord att jag tänkte ’jag kan inte leva med mig själv längre’.

–Men en dag insåg jag hur märklig denna tanke var. Om jag inte kan leva med mig själv måste det finnas två av mig. Ett jag och ett själv. Och bara en av dem kan ju vara den verkliga.

Eckhart Tolle blev så förbluffad av sin insikt att den invanda tankeströmmen i huvudet upphörde. Samtidigt, berättar han, spred sig en underlig stillhet inombords. Den höll i sig fem månader i sträck. Ur den inre friden upplevde han ett nytt slags vakenhet – en intensiv närvaro på en nivå han aldrig varit med om.

Eckart Tolle övergav ”livet ­utanför”, som han kallade universitetsrollen. Under ett par års tid drev han planlöst omkring i London, periodvis utan hem, jobb och relationer i flera månader. Ändå kände han sig lycksalig, ­berättar han.

– Jag förstod inte vad som hänt. Jag var helt medveten, men det fanns inget avstånd mellan mig och mina tankar. Allt var ett. Jag blev varse en annan nivå av mänsklig medvetenhet.

Eckhart Tolle uppskattar att hans tankeverksamhet minskade med åtminstone 80 procent. Resultat: När den inre dialogen inte förde så mycket väsen längre fick den djupa friden inom honom mer plats. Det var här han drog sin slutsats:

– Först när vi slutar identifiera oss med våra intellektuella förmågor kan vi uppleva en annan medvetenhet. Där blir känslan av vem man är någonting betydligt djupare än tankarna. Det handlar om en större intelligens än den som mäts i IQ-tester.

Hur når vi dit? Först och främst genom att förstå hur tankeströmmen är grunden till egot, menar Eckhart Tolle. Mentala processer formas nästan uteslutande av minnen, reaktionsmönster och oro för framtiden. De blir egots kärna, eftersom egot bara är vårt eget själv som identifierar sig med strömmen av tankar. Fast de flesta är inte medvetna om sin ständiga, inre dialog med en olycklig och negativ röst.

Och då har vi kommit till Eckhart Tolles botemedel: Att vi måste avidentifiera oss från våra egna tankar och lära oss leva precis just här och precis just nu. För livet är nu – aldrig i nästa ögonblick, aldrig någon gång senare. Ändå är vi så sällan helt och fullt hemma i nuet. För att nå dit måste vi skilja oss från tänkandets villkor, menar Eckhart Tolle.

–Du vet precis i vilka ögonblick du känner dig sant levande – det är i nuet. Som ute i naturen när det plötsligt infinner sig en intensiv glädje. Eller när du känner kärleken mellan dig och din partner. Eller i mötet med en främling. I dessa ögonblick av närvaro och livskänsla spelar vår mentala förmåga ingen roll.

Hur gör man? Jo, säger Eckhart Tolle, man behöver se sig själv utifrån och säga: Här är jag, och jag kan notera tankarna som går genom mitt huvud. Sedan kan man behöva öva sig i att vara stilla.

Själv har Eckhart Tolle vant sig vid att alltid ha sitt huvudsakliga fokus på nuet. Han riktar all medveten uppmärksamhet mot det närvarande ögonblicket – som ett slags överlämnande åt livet, menar han, en kapitulation inför det som händer nu. Sedan säger han att det är så livet blir väldigt, väldigt enkelt.

Samtidigt gäller det att skapa en relation till nuet – och se hur vi gör. Behandlar vi det som ett ­hinder som måste övervinnas? Som en fiende? Eller måste vi desperat komma till nästa ögonblick, så att nuet bara är en språngbräda?

– Om du ser vilket förhållande du har till nuet kan du också se vilken relation du har till livet. För det närvarande ögonblicket är ju livet, påminner Eckhart Tolle. Det finns inget annat, aldrig någonsin.

Vad betyder det – egentligen?

– Folk förstår inte alltid vad jag menar, medger Eckhart Tolle. Ögonblicken går så fort över. Men betoningen av min undervisning är att porten till det nya medvetandet går genom NUET. Och det är kärnan av nuet vi ska lära känna, och inse att vi aldrig kan förstå dess innersta väsen enbart med tankeapparaten. Så här föreslår Eckhart Tolle att man ska göra:

Börja med att fråga dig själv om du fortfarande andas. Flytta uppmärksamheten från tänkandet och gå in i ett tillstånd av närvaro. Det ska bli lika vanemässigt som att tvätta händerna, gå ner för trapporna eller dricka ett glas vatten. Se dig, hör dig, känn dig in i nuet – men gör det inte till ett tankemässigt upprepande, som ”nu ska jag titta på trädet” eller ”nu tar jag mitt glas vatten och dricker”. Då kommer hjärnan genast att undra vad som är vitsen och vilja tänka på viktigare saker.

Både i Oprah Winfrey’s webbsändning och under SvD:s intervju i Danmark hävdar Eckhart Tolle att mänskligheten just nu står med en fot i den gamla ego-inriktade medvetenheten och en i den nya, närvaro-inriktade. Att vi står inför en ny tid märker han på alla brev och mejl han får från läsare och tittare. Människor i många delar av världen har blivit medvetna om att de inte är sina tankar, noterar han.

– När folk börjar inse att tankeprocessen är otillräcklig, att mänskligheten inte kan fungera längre genom mer ego och mer intellekt, då får de också syn på det nya, säger Eckhart Tolle.

Att vi måste släppa egot och öka vår medvetenhet om nuet.

 

Källa: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/livet-ar-nu_1132181.svd