Emente

Emente är ett samlingsnamn för ett antal olika Emotionella Energitekniker. TANKEFÄLTTERAPI (TFT) är stöttepelaren i Emente.

Emente handlar om ett helheltstänk – och att agera för att läka på alla plan.

Emente har sitt ursprung i

– Traditionell Akupressur
– TFT Tankefältterapi
– EFT
– KBT
– NLP
– Mindfulness
– Andningsteknik
– Ögonrörelser
– Hypnoterapi
– Regression
– Inre barnet terapi
– Rätt kost/tarmflora & motion

 

 

 

MÄNNISKAN ÄR ENERGI

Ta t.ex EKG, som mäter hjärtats elektriska aktivitet, och EEG som mäter hjärnans elektriska aktivitet samt magnetröntgen som tar bilder av organ i kroppen. Dessa tekniker används dagligen inom sjukvården.

Allt är energi, frekvenser och vibrationer. Vår omvärld består i sina minsta beståndsdelar av celler och atomer, och allt har sina specifika frekvenser – även vår kropp och dess olika organ, liksom våra tankar och känslor, som ständigt är i rörelse – och antingen känns det bra eller dåligt. Varje typ av frekvens/vibration innehåller en viss sorts information. Vår kropp vibrerar med den och på en viss nivå känner vår kropp alltid av den, men vår hjärna kanske inte alltid kan tolka den.

Många sjukdomar börjar med känslomässiga, mentala eller psykologiska trauman som stör de olika systemen i kroppen och som i värsta fall kan leda till sjukdomar.

Så oavsett vilket problem man har så handlar det om att vara ”inställd på rätt frekvens” – om det finns ett behov av hjälp med att korrigera sina inre brus och störningar (frekvenserna). Det finns orsaker till att frekvenserna är i behov av korrigering – och ibland behöver vi bearbeta orsakerna, medan det i vissa fall kan räcka med att bara korrigera frekvenserna.

Det ”inre barnets” skuld, skam, smärta, rädsla, sorg, ilska, icke förstå, eller frustration kan vara grundorsaken till att andra frekvenser hamnar i obalans. Det kan hjälpa om barnet får tillåtas att ge uttryck för vad det känner och vilka behoven är, utan att de/dessa återigen trycks undan.

 

Därför mår vi dåligt
KROPPENS FÖRSVARSSYSTEM

Sedan urminnes tider är vi förprogrammerade till att undvika smärta,

både fysisk och psykisk, vilket gör att vi redan som barn ”stänger ner” sådant som vi inte klarar av att hantera, bearbeta eller förlösa på egen hand. På kort sikt är det en hjälp, men på lång sikt är det en belastning och allt fler olösta händelser blir allt jobbigare att bära på.

När vi ”stänger ner” rubbas vår inre balans – och våra energifrekvenser hamnar i olag.

När vårt försvarssystem stängt inne en jobbig händelse påbörjar själen/psyket att försöka återskapa det som har hänt – för att på så vis få möjligheten att befria sig från det som smärtar – för att återfå en inre balans – i frihet och kärlek.

Vi skapar DRAMAN och iscensätter jobbiga situationer där vi attraheras av människor som påminner om de som en gång hindrade eller bekräftade vår egen möjlighet till att ta hand om våra behov.

När vi stänger av oss själva från negativa känslor, stänger vi också av oss själva från positiva känslor. Alla känslor kommer ur samma kran. Att hålla tillbaka sina negativa känslor sätter sig också lätt i vår kropp och vi kan börja få värk på alla möjliga ställen. Så att inte stänga av – utan leta upp bra sätt att förhålla sig till sina känslor – det är att ta in livet!

När Emente kan hjälpa

SNABBFIL TILL LÄKNING

För att bli ”fria” behöver vi genomgå iscensättningen för att därefter reagera och sedan agera. Vi spelar vår roll i dramat och skapar situationer för att nå en ursprunglig smärta, så att vi kan genomleva den och gå vidare.

Vi tror oftast att det är någon annan som är orsak till den uppkomna jobbiga situationen, men vi behöver förändra våra egna instinktiva och vanemässiga beteenden.

Vi behöver ta ansvar för och vilja se det som sker och inse att det är vi själva som skapar det som sedan smärtar eller leder till obehag för oss själva eller andra.

Vägen ut är att gå bortom ilskan i dramat – till sorgen som ligger underst – för att finna styrkan och kraften. Detta för att skapa nya och sundare förhållningssätt och för att befria oss från skulden från våra behov.

 

När man kan använda Emente

 

Emente betyder Emotionella Energitekniker. TANKEFÄLTTERAPI (TFT) är stöttepelaren i Emente.

Men fler tekniker får plats i Emente, såsom EFT, KBT, NLP, Mindfulness, Inre barnet terapi och rätt kost/motion.

Emente handlar om ett helheltstänk – och att agera för att läka på alla plan.

I våra KURSER lär vi ut EMENTE – där just Tankefältterapin tar störst plats.

 

PROBLEM NÄR MAN KAN ANVÄNDA EMENTE

Fysiska problem  
Värk, smärtor, spänningar, stelhet, kyla, värme, domningar, kramp, stickningar

Andra problem 
Stress, depression och utbrändhet
Låg motivation och trötthet
Ångest, trauman, destruktivitet
Stress, oro, ensamhet
Skuld, ilska, svartsjuka
Sorg och separationsproblem
Koncentrationssvårigheter
Prestationsångest, scenskräck
Beroenden (spel, godis, tobak, alkohol, mat)
Fobier (spindlar, flyga, hiss, ormar, höga höjder, tandvårdsrädsla)
Alla typer av rädslor

 

Olycklig eller otillfredställd förälskelse/behov av kärlek

”När vi är förälskade och känner att vi älskar någon innerligt och vill
leva tillsammans med den personen, så är vår själ öppen på djupet. Det är ”kärlek vid första ögonkastet”. I den ser vi inte den andre som han eller hon verkligen är, utan vi gör oss en bild som stämmer med de förväntningar vi har på den andre. Vi läser in i den andre allt det som vi längtat efter och det vi saknat i vår relation till våra föräldrar. Vi ser 
mer till våra egna behov av närhet, trygghet och kärlek. Förälskelsen är förbi den dag vi upptäcker att den andre inte kan ge oss allt vi hoppats på. Förväntningarna i parrelationen har ofta att göra med de värderingar vi bär med oss från vår ursprungsfamilj och inte minst våra ouppfyllda behov från barndomen.”

Källa: CHARLOTTE PALMGREN i boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”

Vad som kan uppnås

Lugn, balans, koncentration, energi, glädje, motivation, målfokus,

tacksamhet, kärlek, tålamod, sinnesro, tillit, en god självkänsla och större självförtroende samt viktiga förutsättningar för att befrämja en frisk och hälsosam kropp så att sjukdomar inte får fäste.

 

 

I en konsultation går vi på djupet – och tittar på dina mönster och förhållningssätt till det som hänt/händer kring dig. 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *