Emente

Allt är Energi – och Energi är förändringsbar

Energi är överallt – i oss, runt oss, i tankar, känslor, ord, luft, saker. Energi kan koncentreras, omformas, expandera, absorberas och reflekteras. Energins grundessens finns alltid kvar i någon form. Energi kan ta sig in i en form, genom och ut ur en form. Den energi som vi alla omges av och har inom oss har alltid funnits. Den kommer alltid att finnas och kommer aldrig att försvinna. Den befinner sig i alla mellanrum, alla utrymmen som vi uppfattar som tomma. Energi är rörelse, utan rörelse ingen energi. Vi lever i ett kosmos av rörelser eller i en  “geléformad ocean” av ständigt vibrerande frekvenser om du så vill.

Det är energin som håller allt samman, inte bara materien som vi kan se och ta på, men också sådant som vi inte kan se med blotta ögat. Allt är energi, sa Einstein. Tankar och Känslor är därmed också energi. När vi sätter oss in i den värld som finns på energinivå så upptäcker vi snart att den fungerar något annorlunda än det sätt vi vant oss vid att tolka den fysiska materiella världen som vi dagligen lever i.

 

Tankar och Känslor är energivågor med en viss vibrationsfrekvens.

Tankar: Vi tänker ibland i ord, men först och främst tänker vi i bilder. Orden består av ljud (ljud är energi) och våra tankebilder består av former, färger och strukturer och rörelser (allt detta är också energi). Vår natur-vetenskapliga forskning kan fortfarande inte förklara varifrån tanken kommer även om den har många förklaringar på hur kroppen reagerar fysiskt när vi väl tänker. Det finns en kraft som håller kristall-strukturernas atompartiklar samman, håller planeter och stjärnor i rörelse, får ebb och flod att ständigt hålla igång sin andning in och ut. Den kraften är energi, eller uttryckt på ett annat sätt om det finns en rörelse så finns det någonstans energi, som initierar eller håller igång den rörelsen. Så långt är de flesta med. Men när vi talar om att tanken skulle ha och innehålla kraft är det många som börjar tveka och även tvivla.

En fokuserad, ofta återkommande och koncentrerad tanke är stark och en flyktig, splittrad eller spridd tanke är svagare. Det är som när vi använder ett förstoringsglas och samlar solens strålar eller samlar laserstrålar i ett knippe. Om vi istället sprider kraften så får vi inte längre samma kraft. Om vi samlar och riktar in kraften åt ett enda håll beror det ofta på att vi, någon eller något har en avsikt med det. Så fungerar också vårt tänkande. Någonstans hörde jag att människors förmåga att koncentrera sig när andra talar upphör efter cirka sju minuter. De flesta människors förmåga att hålla kvar exakt samma tanke under en sammanhängande tid anses vara långt mycket mindre än en enda minut. De flesta av oss är så splittrade att vi på kvällen inte kommer ihåg vad vi tänkte på morgonen. De flesta av oss tränar inte heller vår mentala förmåga. Även om vi anser att fysisk motion är viktigt för vårt välmående så är det få som medvetet, målinriktat och aktivt tränar sitt eget tankesinne. Vårt tänkande eller vår mentala förmåga är ett instrument eller ett verktyg som blir skarpare, klarare och starkare med träning. Eller rättare sagt vi förbättrar vår förmåga att tänka på det vi vill, på det sätt vi vill, när vi vill och hur länge vi vill. Om vi tränar oss att göra det.

Känslor: Byt ut ordet “tanke” mot “känsla” i texten ovan.