Emente

Vi är som radioapparater

Vi människor är som radioapparater – där våra fysiska och mentala känslor är som frekvenser.

Vi behöver vara inställda på rätt frekvens, annars blir det brus och störningar.

Varje liten del av kroppen ska ha sin unika frekvens – om vi hamnar på FM 103,9 istället för 104,8, då HÖR vi inte att det är brus och störningar – men vi KÄNNER/MÄRKER det – via våra fysiska och mentala känslor.

Det kan göra ont, eller vi kan känna obehag/olust i alla dess former. Får det pågå länge kan det leda till olika fysiska sjukdomar.

Med TFT får du hjälp att korrigera dina frekvenser och upptäcka varför just ”din kanal” inte är inställd på rätt frekvens.

”Om Din kropp kan läka fysiska sår och brutna  ben – då kan den också läka mentala sår och  trasiga känslor?”

 

VAD kan bidra till att den rätta frekvensen rubbas?
– Fel kost
– För lite motion
– Fel miljö
– Obearbetade känslominnen
– För lite kärlek

– För mycket stress 
– För lite egentid

HUR rättar vi till frekvenserna?
– Äter rätt
– Motionerar mer
– Vistas i rätt miljö
– Bearbetar våra känslominnen
– Öppnar våra hjärtan

– Minskar negativ påverkan 
– Ökar vila, meditation och andlighet

 

Med Energiterapi kan du korrigera frekvenser, och komma in till kärnan, så att du får möjlighet att förlösa dina inre låsningar.

Boka en konsultation eller gå på självhjälpskurs där du får med dig verktyg som du kan använda resten av livet.