Etikettarkiv: energier

Energipsykologi – TFT och EFT

Den saknade pusselbiten…

På senare år har det kommit flera helt nya behandlingsmetoder som har en enastående förmåga att behandla känslomässiga problem. De fungerar ofta milt och snabbt, även på mångåriga eller mycket allvarliga problem t.ex. trauma / PTSD.

Gemensamt för de nya metoderna är att man bearbetar kroppens energi/meridiansystem ur ett psykologiskt perspektiv – därav ”familjenamnet” Energipsykologi.

Vad är Energipsykologi?

Energipsykologi är en hybrid – en kombination – av österländsk medicin och västerländsk psykologi och innebär ett verkligt genombrott vid behandling av alla känslomässigt orsakade problem.

Flödet av ”Livsenergi” (Chi; meridianer) är en central tanke inom den Kinesiska medicinen. Chi anses påverka kroppen på alla plan, framförallt känslolivet. Obalanser eller blockeringar i chiflödet upplevs som negativa känslor med allt vad de för med sig. Det gäller att ha balans i chiflödet för att man skall må bra! Detta synsätt har fram till nu till stor del ignorerats i västvärlden där man oftast begränsar sig till symtomlindring genom dämpande mediciner, desensibilisering (att vänja sig vid problemet) eller att försöka tänka på annat sätt eftersom olika tankar skapar olika känslor.

Nyupptäkten är att om man arbetar med meridiansystemet samtidigt som man aktivt styr tankarna / intentionen på särskilt sätt så släpper blockeringarna och man mår mycket bättre! Man har nått en helt ny nivå av helande.

Själva grundorsaken till problemen bearbetas – detta står helt klart om man iakttar effekten av behandlingarna: Efter en lyckad behandling kan man t.o.m. provocera klienten som då har mer neutrala tankar, känner annorlunda och beter sig annorlunda i förhållande till problemet. Resultatet är inte sällan bestående. Om problemet skulle återkomma beror det normalt på s.k. aspekter (=detaljer man förbisett under behandlingen) som också behöver behandlas.

Vem kan utöva Energipsykologi?

När man kombinerar kompetensen från skolmedicinsk utbildning (t.ex. Psykologi, Psykoterapi, Samtalsterapi, Psykiatri, Traumabehandling/PTSD) med energipsykologi mångfaldigas möjligheten att hjälpa patienterna, inte minst de som har svåra problem.
Problem som tidigare tog månader eller kanske år att behandla kan man nu lyckas med på några dagar eller timmar! Och detta genom att man till den traditionella behandlingen bara lägger en relativt enkel ”mekanisk” procedur.

Även en person som helt saknar medicinsk utbildning kan få häpnadsväckande resultat dock förutsatt att han/hon har fallenhet, kreativitet och intresse nog att sätta sig in i någon av de nya metoderna. Lekmannen skall dock inte behandla allvarliga problem.

En märklig upptäckt

Roger Callahan, en amerikansk psykolog, gjorde en märklig upptäckt. Han lyckades av en ren tillfällighet bota en svår mångårig fobi på bara några ögonblick genom att försiktigt ”knacka” patienten på en meridianpunkt. Roger insåg vikten av vad som skett och inledde en systematisk forskning som ledde till slutsatsen:

”Orsaken till alla negativa känslor
är en störning i kroppens meridiansystem”

Han kom fram till hur man på ett helt nytt sätt kunde bearbeta negativa känslor och trauma och tog fram sin banbrytande metod Tanke­fälts­terapi – TFT. Ett helt nytt synsätt – ett paragdigmskifte – när det gäller behandling av känslomässigt orsakade problem.
TFT är verkligen ett genombrott och användes numera inte minst mot fobier och för behandling av trauma inom f.d. krigsområden – med synnerligen befriande resultat!
Även om förarbeten gjorts långt tidigare var det Roger Callahan som åstadkom det stora genombrottet och han kallas därför ”energipsykologins fader”.
Men TFT var bara början…

En explosiv utveckling…

Ur TFT utvecklades snart ett antal nya metoder: t.ex. EFT, TAT, BSFF, Emotrance.
A
lla har de sina fördelar och speciella tillämpningsområden men de har en sak gemensamt: en förbluffande förmåga att hantera känslomässiga problem milt och effektivt. 
EFT är kanske den metod som f.n. ökar mest.

Utvecklingen av TFT till EFT:

En av Rogers Callahans tidigaste elever var Gary Craig som vidareutvecklade och förenklade TFT.
I TFT använder man olika kombinationer (nycklar; algoritmer) för olika problem. Gary Craigs stora förenkling var att använda samma tillvägagångssätt oavsett problemtyp! Den nya metoden fick namnet ”Emotional Freedom Techniques” – EFT.
Tack vare förenklingen och utvecklingen fick EFT betydligt fler användningsområden än TFT och blev dessutom mycket lättare att lära sig.

EFT sprids ideellt från Garys Craigs innehållsrika hemsida med bl.a. fritt nyhetsbrev vilket gör att antalet entusiastiska och kreativa utövare ökar för varje dag och att nya användningsområden tillkommer hela tiden.
EFT-metoden är nu inne i ett mycket expansivt skede.

 

Källa: www.energipsykologi.se, Per Thuresson

 

 

Allt är Energi – och Energi är förändringsbar

Energi är överallt – i oss, runt oss, i tankar, känslor, ord, luft, saker. Energi kan koncentreras, omformas, expandera, absorberas och reflekteras. Energins grundessens finns alltid kvar i någon form. Energi kan ta sig in i en form, genom och ut ur en form. Den energi som vi alla omges av och har inom oss har alltid funnits. Den kommer alltid att finnas och kommer aldrig att försvinna. Den befinner sig i alla mellanrum, alla utrymmen som vi uppfattar som tomma. Energi är rörelse, utan rörelse ingen energi. Vi lever i ett kosmos av rörelser eller i en  “geléformad ocean” av ständigt vibrerande frekvenser om du så vill.

Det är energin som håller allt samman, inte bara materien som vi kan se och ta på, men också sådant som vi inte kan se med blotta ögat. Allt är energi, sa Einstein. Tankar och Känslor är därmed också energi. När vi sätter oss in i den värld som finns på energinivå så upptäcker vi snart att den fungerar något annorlunda än det sätt vi vant oss vid att tolka den fysiska materiella världen som vi dagligen lever i.

 

Tankar och Känslor är energivågor med en viss vibrationsfrekvens.

Tankar: Vi tänker ibland i ord, men först och främst tänker vi i bilder. Orden består av ljud (ljud är energi) och våra tankebilder består av former, färger och strukturer och rörelser (allt detta är också energi). Vår natur-vetenskapliga forskning kan fortfarande inte förklara varifrån tanken kommer även om den har många förklaringar på hur kroppen reagerar fysiskt när vi väl tänker. Det finns en kraft som håller kristall-strukturernas atompartiklar samman, håller planeter och stjärnor i rörelse, får ebb och flod att ständigt hålla igång sin andning in och ut. Den kraften är energi, eller uttryckt på ett annat sätt om det finns en rörelse så finns det någonstans energi, som initierar eller håller igång den rörelsen. Så långt är de flesta med. Men när vi talar om att tanken skulle ha och innehålla kraft är det många som börjar tveka och även tvivla.

En fokuserad, ofta återkommande och koncentrerad tanke är stark och en flyktig, splittrad eller spridd tanke är svagare. Det är som när vi använder ett förstoringsglas och samlar solens strålar eller samlar laserstrålar i ett knippe. Om vi istället sprider kraften så får vi inte längre samma kraft. Om vi samlar och riktar in kraften åt ett enda håll beror det ofta på att vi, någon eller något har en avsikt med det. Så fungerar också vårt tänkande. Någonstans hörde jag att människors förmåga att koncentrera sig när andra talar upphör efter cirka sju minuter. De flesta människors förmåga att hålla kvar exakt samma tanke under en sammanhängande tid anses vara långt mycket mindre än en enda minut. De flesta av oss är så splittrade att vi på kvällen inte kommer ihåg vad vi tänkte på morgonen. De flesta av oss tränar inte heller vår mentala förmåga. Även om vi anser att fysisk motion är viktigt för vårt välmående så är det få som medvetet, målinriktat och aktivt tränar sitt eget tankesinne. Vårt tänkande eller vår mentala förmåga är ett instrument eller ett verktyg som blir skarpare, klarare och starkare med träning. Eller rättare sagt vi förbättrar vår förmåga att tänka på det vi vill, på det sätt vi vill, när vi vill och hur länge vi vill. Om vi tränar oss att göra det.

Känslor: Byt ut ordet “tanke” mot “känsla” i texten ovan.

Vi är som radioapparater

Vi människor är som radioapparater – där våra fysiska och mentala känslor är som frekvenser.

Vi behöver vara inställda på rätt frekvens, annars blir det brus och störningar.

Varje liten del av kroppen ska ha sin unika frekvens – om vi hamnar på FM 103,9 istället för 104,8, då HÖR vi inte att det är brus och störningar – men vi KÄNNER/MÄRKER det – via våra fysiska och mentala känslor.

Det kan göra ont, eller vi kan känna obehag/olust i alla dess former. Får det pågå länge kan det leda till olika fysiska sjukdomar.

Med TFT får du hjälp att korrigera dina frekvenser och upptäcka varför just ”din kanal” inte är inställd på rätt frekvens.

”Om Din kropp kan läka fysiska sår och brutna  ben – då kan den också läka mentala sår och  trasiga känslor?”

 

VAD kan bidra till att den rätta frekvensen rubbas?
– Fel kost
– För lite motion
– Fel miljö
– Obearbetade känslominnen
– För lite kärlek

– För mycket stress 
– För lite egentid

HUR rättar vi till frekvenserna?
– Äter rätt
– Motionerar mer
– Vistas i rätt miljö
– Bearbetar våra känslominnen
– Öppnar våra hjärtan

– Minskar negativ påverkan 
– Ökar vila, meditation och andlighet

 

Med Energiterapi kan du korrigera frekvenser, och komma in till kärnan, så att du får möjlighet att förlösa dina inre låsningar.

Boka en konsultation eller gå på självhjälpskurs där du får med dig verktyg som du kan använda resten av livet.