Kategoriarkiv: TFT Tankefältterapi

Susanne Åbonde – prestera max med TFT-Tankefältterapi

2010-02-19: Jag rekommenderar alla att prova på Tankefältterapi hos Rose-Marie Larsson.

Jag arbetar med mig själv som redskap i mitt yrke som Fristående Hudvårdskonsult och Sales Director, vilket innebär att det är viktigt att jag är i balans för att kunna fokusera på rätt uppgifter. Det jag har fått hjälp med är att släppa på det som håller mig tillbaka för att kunna prestera på max, med en enkel och funktionell metod som jag när som helst kan ta till och ”stämma” upp mitt redskap med, så har jag betydligt lättare för att göra mer och må bättre. Jag har rekommenderat mitt team och min omgivning i övrigt att ge sig själv det här oavsett vad de arbetar med, det hjälper dig att komma i balans.

Susanne Åbonde, Egen företagare

Energipsykologi – TFT och EFT

Den saknade pusselbiten…

På senare år har det kommit flera helt nya behandlingsmetoder som har en enastående förmåga att behandla känslomässiga problem. De fungerar ofta milt och snabbt, även på mångåriga eller mycket allvarliga problem t.ex. trauma / PTSD.

Gemensamt för de nya metoderna är att man bearbetar kroppens energi/meridiansystem ur ett psykologiskt perspektiv – därav ”familjenamnet” Energipsykologi.

Vad är Energipsykologi?

Energipsykologi är en hybrid – en kombination – av österländsk medicin och västerländsk psykologi och innebär ett verkligt genombrott vid behandling av alla känslomässigt orsakade problem.

Flödet av ”Livsenergi” (Chi; meridianer) är en central tanke inom den Kinesiska medicinen. Chi anses påverka kroppen på alla plan, framförallt känslolivet. Obalanser eller blockeringar i chiflödet upplevs som negativa känslor med allt vad de för med sig. Det gäller att ha balans i chiflödet för att man skall må bra! Detta synsätt har fram till nu till stor del ignorerats i västvärlden där man oftast begränsar sig till symtomlindring genom dämpande mediciner, desensibilisering (att vänja sig vid problemet) eller att försöka tänka på annat sätt eftersom olika tankar skapar olika känslor.

Nyupptäkten är att om man arbetar med meridiansystemet samtidigt som man aktivt styr tankarna / intentionen på särskilt sätt så släpper blockeringarna och man mår mycket bättre! Man har nått en helt ny nivå av helande.

Själva grundorsaken till problemen bearbetas – detta står helt klart om man iakttar effekten av behandlingarna: Efter en lyckad behandling kan man t.o.m. provocera klienten som då har mer neutrala tankar, känner annorlunda och beter sig annorlunda i förhållande till problemet. Resultatet är inte sällan bestående. Om problemet skulle återkomma beror det normalt på s.k. aspekter (=detaljer man förbisett under behandlingen) som också behöver behandlas.

Vem kan utöva Energipsykologi?

När man kombinerar kompetensen från skolmedicinsk utbildning (t.ex. Psykologi, Psykoterapi, Samtalsterapi, Psykiatri, Traumabehandling/PTSD) med energipsykologi mångfaldigas möjligheten att hjälpa patienterna, inte minst de som har svåra problem.
Problem som tidigare tog månader eller kanske år att behandla kan man nu lyckas med på några dagar eller timmar! Och detta genom att man till den traditionella behandlingen bara lägger en relativt enkel ”mekanisk” procedur.

Även en person som helt saknar medicinsk utbildning kan få häpnadsväckande resultat dock förutsatt att han/hon har fallenhet, kreativitet och intresse nog att sätta sig in i någon av de nya metoderna. Lekmannen skall dock inte behandla allvarliga problem.

En märklig upptäckt

Roger Callahan, en amerikansk psykolog, gjorde en märklig upptäckt. Han lyckades av en ren tillfällighet bota en svår mångårig fobi på bara några ögonblick genom att försiktigt ”knacka” patienten på en meridianpunkt. Roger insåg vikten av vad som skett och inledde en systematisk forskning som ledde till slutsatsen:

”Orsaken till alla negativa känslor
är en störning i kroppens meridiansystem”

Han kom fram till hur man på ett helt nytt sätt kunde bearbeta negativa känslor och trauma och tog fram sin banbrytande metod Tanke­fälts­terapi – TFT. Ett helt nytt synsätt – ett paragdigmskifte – när det gäller behandling av känslomässigt orsakade problem.
TFT är verkligen ett genombrott och användes numera inte minst mot fobier och för behandling av trauma inom f.d. krigsområden – med synnerligen befriande resultat!
Även om förarbeten gjorts långt tidigare var det Roger Callahan som åstadkom det stora genombrottet och han kallas därför ”energipsykologins fader”.
Men TFT var bara början…

En explosiv utveckling…

Ur TFT utvecklades snart ett antal nya metoder: t.ex. EFT, TAT, BSFF, Emotrance.
A
lla har de sina fördelar och speciella tillämpningsområden men de har en sak gemensamt: en förbluffande förmåga att hantera känslomässiga problem milt och effektivt. 
EFT är kanske den metod som f.n. ökar mest.

Utvecklingen av TFT till EFT:

En av Rogers Callahans tidigaste elever var Gary Craig som vidareutvecklade och förenklade TFT.
I TFT använder man olika kombinationer (nycklar; algoritmer) för olika problem. Gary Craigs stora förenkling var att använda samma tillvägagångssätt oavsett problemtyp! Den nya metoden fick namnet ”Emotional Freedom Techniques” – EFT.
Tack vare förenklingen och utvecklingen fick EFT betydligt fler användningsområden än TFT och blev dessutom mycket lättare att lära sig.

EFT sprids ideellt från Garys Craigs innehållsrika hemsida med bl.a. fritt nyhetsbrev vilket gör att antalet entusiastiska och kreativa utövare ökar för varje dag och att nya användningsområden tillkommer hela tiden.
EFT-metoden är nu inne i ett mycket expansivt skede.

 

Källa: www.energipsykologi.se, Per Thuresson

 

 

Vi är som radioapparater

Vi människor är som radioapparater – där våra fysiska och mentala känslor är som frekvenser.

Vi behöver vara inställda på rätt frekvens, annars blir det brus och störningar.

Varje liten del av kroppen ska ha sin unika frekvens – om vi hamnar på FM 103,9 istället för 104,8, då HÖR vi inte att det är brus och störningar – men vi KÄNNER/MÄRKER det – via våra fysiska och mentala känslor.

Det kan göra ont, eller vi kan känna obehag/olust i alla dess former. Får det pågå länge kan det leda till olika fysiska sjukdomar.

Med TFT får du hjälp att korrigera dina frekvenser och upptäcka varför just ”din kanal” inte är inställd på rätt frekvens.

”Om Din kropp kan läka fysiska sår och brutna  ben – då kan den också läka mentala sår och  trasiga känslor?”

 

VAD kan bidra till att den rätta frekvensen rubbas?
– Fel kost
– För lite motion
– Fel miljö
– Obearbetade känslominnen
– För lite kärlek

– För mycket stress 
– För lite egentid

HUR rättar vi till frekvenserna?
– Äter rätt
– Motionerar mer
– Vistas i rätt miljö
– Bearbetar våra känslominnen
– Öppnar våra hjärtan

– Minskar negativ påverkan 
– Ökar vila, meditation och andlighet

 

Med Energiterapi kan du korrigera frekvenser, och komma in till kärnan, så att du får möjlighet att förlösa dina inre låsningar.

Boka en konsultation eller gå på självhjälpskurs där du får med dig verktyg som du kan använda resten av livet.